Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Sephiroth

Sephiroth

Sephiroth

              A Sephiroth

 

Nem csupán egy, hanem végtelen számú kabbala létezik, de a kabbala központi szimbóluma az Életfa, vagyis a Sephiroth. Mindnyájunknak egyedi kapcsolata van azokkal a szimbólumokkal, melyeket a kabbalában használnak. Ezért mindnyájan egy személyes és egyedi Életfát építünk fel. Minden kabbalistának ki kell választania, és fel kell építenie a maga szimbolikus útját, mely a legalkalmasabb arra, hogy együttműködjön az ösztönnel. Számos fő forrás van, melyek közül választani lehet.

A zsidó gyökér

A kabbalista tradíció magját a zsidó miszticizmus tanításai képezik, mely Mózes első öt könyvének ezoterikus értelmezésén alapszik. Ebben a tradícióban Kr. u. 400 és 700 között jelent meg az egyik legjelentősebb kabbalista értekezés: A Széfer Jecirá (A Teremtés Könyve). Ez e teljes univerzum megteremtését írja le a huszonkét héber betű által, és meghatározza a Sephiroth fogalmát. A tizenegyedik század végén egy másik befolyásos írást adtak ki: A Széfer ha-Bahir-t. Ez a titkos Fára utal, mely a Sephiroth-ból képződik, amit az isteni világosság kiáradásának tartanak.

A tizenharmadik század ideje alatt Isaac, Narbonne Vakja kommentárt írt a Széfer Jeciráról, valamint a Bahir-ról, mely ösztönözte a kabbalista filozófia intellektuális felemelkedését Spanyolországban és Franciaországban. Az 1280-as évek környékén ez kiegészült a Zoharral (A ragyogás könyve), Mose de Leon írt, mely a misztikus kozmogóniáról és a Bibliáról írt kommentár, mely nagy jelentőséggel bírt a kabbalista teológusok számára évszázadokon át (kis részét MacGregor Mathers fordította angol nyelvre a „The Cabbalah Unveiled” c. könyvében).

 

A hermeticizmussal való egyesülés a reneszánsz ideje alatt

Ez az eredetileg zsidó misztikus tradíció a Reneszánsz ideje alatt lett a keresztény körök figyelmének tárgya. Cosimo de Medici, aki a Firenzét és Itáliát három évszázadon keresztül uraló jól ismert család egyik tagja volt, megalapította a Platóni Akadémiát. 1460-ban megengedte, hogy Marsilio Ficino, a tudós és mágus lefordítsa az úgynevezett Corpus Hermeticum-ot latin nyelvre. Úgy hitték, hogy ezt a művet az isteni Hermész Triszmegisztosz (a Háromszorosan nagy Hermész) írta, aki Thot görög formája, az egyiptomi bölcsesség és mágia istene. A kozmikus alapelvekből és mágiából sok mindent sugároz az asztrológiába, alkímiába és orvoslásba.

Néhány évtizeddel később Giovanni Pico della Mirandola, aki az Akadémián tanult lefordított néhányat a fő kabbalista szövegekből latin nyelvre, és a Szónoklat az Ember Istenségéről c. tézisben vitatta meg azt, hogy a kabbala és a mágia együtt feltárja a kereszténység valódi alapját. Ebben a nyitott elméjű reneszánsz atmoszférában a gondolkodás egy vonala alapíttatott meg, ahol a hermeticizmus és a kabbala nagyon gyorsan összefonódott. Ezek később olyan új rendszerek befolyása alá kerültek, mint John Dee Énoki mágiája és a rózsakeresztesség.

 

A késő tizenkilencedik századi újjászületés – a Golden Dawn (Arany Hajnal Hermetikus Rend)

Napjaink hermetikus Qabbalah-jának legnagyobb része egy különös misztikus páholy által fejlődött ki a tizenkilencedik század vége felé: a Golden Dawn (Arany Hajnal) Hermetikus Rendje, melyet 1888-ban alapítottak meg. Eme mágikus társaság legfőbb tagjai nagy hatással voltak napjaink qabbalah-jára az elméletben és a gyakorlatban is: S. L. MacGregor Mathers, William Winn Westcott, A. E. Waite, Aleister Crowley, Israel Regardie és Dion Fortune. A Rend legtöbb anyagát, az előadásokat és a rituálékat 1937-ben adták ki Israel Regardie által, a „Golden Dawn” c. kötetében. A rend munkája még mindig hatással van a ma működő misztikus iskolákra, és nagyon sok „Golden Dawn”-nal kapcsolatos anyag bemutatását találhatjuk meg az interneten. Eliphas Lévi volt az első olyan mágus, aki kapcsolatot fedezett fel a Tarot 22 nagy arkánuma és ama 22 ösvény között, mely összeköti a sephirothok szféráját, melyek kapcsolatban állnak a 22 héber betűvel. E miatt vált a tarot szimbolizmusa, az élet fája, a héber ábécé és a Qabbalah elérhetővé, az ösvényen való munkálkodás eszközeként. Maga Mathers készítette el a Golden Dawn tarot képeit, Waite áll a Rider-Waite csomagja mögött, és természetesen Crowley volt a Toth tarot szülőatyja. A Golden Dawn olyan fokozatokból álló rendszeren épült fel, mely a Szabadkőművességhez hasonlít. Ez abból a nem meglepő tényből ered, mely szerint Winn Westcott és S. L. MacGregor Mathers is szabadkőművesek voltak. Mindazonáltal való géniuszuk ama tényben mutatkozik meg, hogy amint egyre magasabb beavatásokban veszel részt a Golden Dawn-ban, valójában végigjárod az élet fája ösvényét. Ebből ered az a tény, hogy minden beavató szertartás lehetővé teszi a neofita számára azt, hogy megváltozzon a tudata. Például a neofita ceremóniában a tudatosság négy eleme (Föld, Víz, Levegő és Tűz) kitörlődnek tudatod ama állapotából. Így tehát, amint végigjárod az elemi fokozatokat, újra megszerzed ezeket, az elemeket, amint egyre feljebb kerülsz az elemi fokozatok struktúrája által. Amint ez az újraszerzés bekövetkezik tudatodban az elme bizonyos energiáival, és állapotával találkozik, melyek lényegesek az élet fája azon ösvénye számára, amit bejársz. A személy öröklött karakteres hibájának terjedelmétől függően ez az utazás lehet könnyű, de vad is. Eme tapasztalatokat hallva, a személy sokkal pontosabb éberségre lel az élet állapotával kapcsolatban, valamint az univerzumban betöltött helyéről, melyről ez az egész szól.

 

A qabbalah és a kabbala között lévő különbség

Mathers vezette be a qabbalah Q betűvel való betűzését, hogy megkülönböztesse a hermetikus qabbalah-t, és a zsidó tradíció kabbaláját, mely a saját ösvényén fejlődött tovább. A legfőbb különbségek a szimbólumokban mutatkoznak meg.

 

Röviden a szimbólumokat az istenség ajtóinak tekintik a hermetikus qabbalah-ban, míg a zsidó misztikusok úgy akarják kifejezni a tudatosságot, hogy nem zavarják meg a szimbólumokkal (a mózesi törvények is megtiltják az emberi forma szimbolikus bemutatásait). Ezért a zsidó orientált kabbalisták nem fogadják el a hermetikus befolyás egészét, még akkor sem, amikor azokat a Héber Isten nevekkel kombinálják a Torából.

 

A tíz Sephiroth

Mathers, Fortune, Crowley és mások tanítása szerint a kozmosz tíz alapvető őstípusú esszenciává vált szét, ez a tíz sefirot (vagy „sephiroth”), melyeket három oszlopban rendeztek el.

 

A Sefirot, ahogy azt a Golden Dawn rendszerben értelmezték nem egészen Isten testének jellegzetességei vagy struktúrája (ez csak a megmaradt zsidó teológia maradéka), hanem ezek okkult vagy fizikai erőkként, vagy őstípusokként jelentek meg, melyek másodlagosan az emberi testben helyezkednek el.

Mathers gyakran osztotta három triádba a Sefirotokat, melyeket úgy nevezett, hogy „asztrális”, „morális” és „intellektuális”, miközben a legalacsonyabb sefirot a fizikai világot képviseli.

A tíz Sefirot és a huszonkét ösvény eme rendszerét a tudatosság térképeként használták a „Golden Dawn” tradíció rituális mágiájában. És miközben a qabbalah eme formája bizonyára egy működő mágikus rendszer, kevés hasonlóságot mutat annak eredeti zsidó, metafizikai formájával, amiből a reneszánsz időszaka alatt teljes egészében kialakították.

 

Amint az élet fájával munkálkodsz, fel fogod fedezni, hogy a fa szimbóluma nem csupán az univerzumot képviseli, hanem ez az emberi tudatosság szimbóluma is. Azt is felfedezed, az Irgalom és a Szigor oszlopain álló mentális állapotok szférájának megtapasztalása közben, hogy ott hatalmas energiákkal találkozol, melyek nincsenek egészen kontrollálva. Csak akkor, amikor tudatosságod az egyensúly állapotában létezik a középső oszlopon, csakis akkor vagy valóban józan. Azt is felfedezed majd, hogy az erő azért létezik, mert energia áramlik a magasabb állapotból az alacsonyabba. Eme megértésből számos következtetés levonható. Az erő csakis a kiegyensúlyozatlanság állapotában létezik. Az erőteljes emberek a kiegyensúlyozatlanság állapotában vannak, és ezért nem józanok. Ezért a mágus tárgyilagosan az egyensúly állapotában létezik, ahová semmilyen energia nem folyik. Más szóval, feladja hatalmát azért, hogy így cselekedve józanná váljon.     

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok