Termékek Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1, Adatvédelem és szerzői jogok

A hermit webáruház tiszteletben tartja vásárlói személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítsunk regisztrált és nem regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. A rendelkezésre bocsátott adatokat a hermit.hu webáruház használata (megrendelés küldése, hírlevél küldése) céljából kezeli a Szolgáltató.  Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük, így különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó: Hermit Könyvkiadó KFT

Székhely: 3562 Onga, Kossuth utca 1/A.

Cégjegyzék szám: 05 09 036572

Adószám: 32255371-2-05
 

Adatkezelés megnevezése: Webáruház üzemeltetése, hírlevél küldése, rendelés rögzítése

Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4028. Debrecen, Kassai út 129

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: (1) 234 5012

Tárhelyszolgáltató elérhetősége (ügyfélszolgálati iroda): 4028. Debrecen, Kassai út 129

Tárhelyszolgáltató weboldala: https://www.shoprenter.hu/

 

2, Az adatkezelés célja és jogalapja

A hermit webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes, mely a weboldal használata esetén kerül sor. A hermit.hu weboldalon történő regisztrációval és a megrendelés elküldése regisztráció nélkül a vásárló hozzájárul személyes adatai Szolgáltató által való kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A regisztráció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

A megadott adatokat a hermit webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése, valamint a megrendelt áru elszállítmányozása, a két fél között létrejött szerződés céljából rögzíti.

3. 1 Adatcsomagok: süti(k) (cookie) jelentése, célja

A weboldal felhasználója/vásárlója egyértelműen elfogadja, hogy a weboldal felhasználói/vásárlói igényének jobb kiszolgálása érdekében a weboldal felhasználói/vásárlói számítógépén kis adatcsomagot ún. sütiket (cookies) helyezhet el.  A süti a weboldal látogatók szokásai rögzítésére szolgál. A sütiket a weboldal felhasználója/vásárlója képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A weboldal felhasználói/vásárlói tudomásul veszik, hogy a Hermit Könyvkiadó KFT rövid időtartamú sütiket (session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és  addig tárolnak információkat, ameddig a vásárló/felhasználó használja a honlapot, azt követően automatikusan törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy a Hermit Könyvkiadó KFT a honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a weboldal felhasználóinak és vásárlóinak. A sütik tárolási ideje a weboldal felhasználói által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A weboldal felhasználója és vásárlója az internet böngészőben beállíthatja, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon és mely sütiket utasítson el. A weboldal felhasználói/vásárlói tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A weboldal felszanálói/vásárlói tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a honlap bizonyos tartalmai funkciói nem vagy nem megfelelő módon működhetnek.

3.2 Hírlevélre való feliratkozás

A www.hermit.hu weboldal felhasználóinak/vásárlóinak lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra, mely szintén önkéntes. A Hermit Könyvkiadó KFT a hírleveleket elektronikusan e-mail formájában küldi el a weboldal felhasználóinak. A weboldal felhasználói/vásárlói a hírlevélre történő feliratkozását követően a  Hermit Könyvkiadó KFT a hírlevelet e-mail formájában jogosult kiküldeni. A weboldal felhasználói/vásárlói az adatkezeléshez való hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a weboldal felhasználói/vásárlói a Hermit Könyvkiadó KFT által meghatározott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím) adja meg. A weboldal felhasználói/vásárlói e-mailben küldött hírlevélről bármikor leiratkozhatnak e-mailben (konyvrendeles@hermit.hu) vagy telefonon (+36-70/9423075), így a korábban rögzített adatok törlésre kerülnek, és a Szolgáltató semmilyen formában nem keresi tovább a vásárlót/felhasználót reklámanyag üzenettel.

4, A személyes adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az alábbi, a regisztráló által megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók családi és utónevét, lakcímét (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail címét, számlázási családi és utónevét, valamint számlázási címét (irányítószám, település, utca, házszám), telefonszámát,  gazdasági szervezetek esetében cégazonosító adószámot, a megrendelés dátumát.

A belső rendszerünk a megrendelés leadásakor a további adatokat is rögzíti: a megrendelő bejelentkezési adatai, számítógéppel való csatlakozási mód, (pl.: a böngésző típusa és verziója, a használt operációs rendszer, stb.).

A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének (a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, továbbá a vásárlás során kötött szerződés jogvesztéssel járó határidejéig őrzi meg) lejárta esetén törlésre kerülnek.

5, Biztonsági intézkedések és technikai információk

A hermit webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő és az adatfeldolgozó telephelyén végzi, az illetékes kollégák segítségével, akik kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések útmutatása alapján járnak el.

Az adatokat a hermit webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlók által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg illetve ne férhessenek hozzá, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát.

A hermit webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak adja át, ezen túlmenően a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

A vásárló/felhasználó hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató az illetékes szállítmányozó partnernek továbbítja, annak céljából, hogy a megrendelt áru hozzá eljuthasson. A szállímányozó partnernek az alábbi adatok kerülnek továbbításra a sikeres kézbesítés érdekében: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A szállítmányozást végző adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának idejéig kezeli.

A szállítmányozás során olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

A hermit webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatkezelés megfelelősége alapján nyilatkozunk és kijelentjük, hogy az Adatkezelést a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európai Parlament és Tanács EU 2016/679.számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR), a vállalkozás tevékenységét szabályzó, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat jogszabályi rendelkezései maradéktalan betartása mellett járunk el.

6, Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A Hermit bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált/nem regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon. Vásárlóink kérhetnek tájékoztatást személyes adataik kezeléséről, a már rögzített adataikat  módosíthatják, törölhetik, aktulizálhatják e-mailben (konyvrendeles@hermit.hu) vagy telefonon (+36-70/9423075).

A Vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 20 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a Vásárlót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A hermit.hu Webáruház nyilatkozik, hogy mindent megtesz - az adatkezelés megkezdése előtt - annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogairól.

A Hermit webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Fontos tudni, hogy a szándékosan hamisan rögzített adatokért az oldal felhasználóját akár büntetőjogi felelősség is terhelheti.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

Az adatkezelésre vonatkozó esetlegesen fölmerülő panaszaikat az alábbi címen jelenthetik:

- Hermit Könyvkiadó KFT Levelezési cím: 3562 Onga, Kossuth u. 1/a , Tel.: +36-70/9423075, E-mail: konyvrendeles@hermit.hu

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7, A szerzői jogok védelme és az oldal használata

A hermit.hu weboldalt valamint a hozzá kapcsolódó facebook oldalon található írások a Hermit Könyvkiadó KFT kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes közlése sem digitális sem nyomtatott formában a Hermit Könyvkiadó KFT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

Elérhetőség: hermit@hermit.hu, nagyker@hermit.hu