Termékek Menü

Per Sanctum Mysterium

Per Sanctum Mysterium

               Per Sanctum Mysterium*

 

„Engedd, hogy eltűnjön a világ illúziója, 
ahogyan az éjféltől a reggel felé lépdelsz." 
                                          (Aleister Crowley) 

1904-ben megtörtént az „era vulgari", az istenek napéjegyenlősége idején, amikor a hierofant funkcióját Hórusz, a tűz istene vette át Keleten, mégpedig Ozírisz, a levegő istene helyett. A kinyilatkoztatásban a világegyetem alapvető elemei öltenek testet az óegyiptomi istenek, Nuit és Hadit személyében. Crowley a mítoszok valóságának felelevenítésén és újra életre keltésén fáradozott. Nuit, a mennyország istennője jelképezi a mindenütt jelenlévő teret és az összes lehetséges esemény teljességét. Hadit a tudatot jelképezi, amely azokra a jelenségekre mutat rá, amelyek a lehetségestől a valóságosig terjednek; ez képviseli a tudatot. Ra-Hoor-Khuit jelképezi a külső objektív univerzumot. Minden esemény néhány individuális monád többféle tapasztalatának az egyesülése. 
 

Ezért az új aion kezdetén érdemes nyilvánosságra hozni annak az angyalnak a küldetését, amelyik elhozta a Földre az új aion hírét. 
Aleister Crowley feleségén keresztül került kapcsolatba egy Aiwass nevű lénnyel, aki tollba mondta a Liber Al vel Legis-t - A Törvény Könyvét. Ez a kinyilatkoztatás útján kapott könyv A. C. életét döntő módon befolyásolta és további tevékenységét a mágikus technikák kutatásának és annak a törekvésnek szenteli, hogy az embert szavával, írásával és cselekedeteivel közelebb hozza a mágikus-misztikus világhoz, mint dilemmái kivezető útjához és a haldokló Istenhez, ami alatt ő maga a kereszténységet értette, amit a Thelema törvényével kell pótolni. ** Elméleti munkái nyomán felfedezhető, hogy szakavatott ismerője volt elsősorban a kabbalának és a démonológiának, az egyiptomi hermetikus hagyománynak és az alkímiának, az asztrológiának, az I-Ching-nek, a buddhizmusnak, valamint a Rádzsa Jógának, de gyakorlatilag az emberiség hagyománya, misztikus tanítása és okkult rendszere iránt érdeklődést mutat. „Újjáélesztettem a mágiát és egyenlővé tettem életem alakulásával...A gondolkodás mágikus művelet lehet, a racionális összefüggések egy mágikus folyamat alsó eredményei, és ma már nincs mit támadni a gondolkodáson, mert a gondolkodás, mint funkció megszűnő félben van. Ennek újjáélesztése nélkül pedig az ember számár semmilyen úton-módon nem létezhet a jelenkorban mágia... A mágia az Istenhez, mint Önmagamhoz vezető út, mivel Önmagamnak az abszolútot nevezem." – vélekedik Crowley. 
 

Crowley Aiwass-hoz is mágikus invokáció segítségével közeledik: 

„Aiwass! Áldd meg Hozzád való hűségemet, 
Akaratomat, mellyel a titokzatosan finom, 
Szabad és teremtő Tüzet inspirálod! 
Gyúrd testemet hozzád hasonlóvá, 
Add vissza örömteli gyermekéveimet, melyek az isteni, 
Varázslatos Föld tulajdonában vannak! 
Tedd rajongásomat magadévá, 
Szent metszés, melynek köszönhetően megragadjuk és megöljük 
A Víz lelkét! 
Töltsd meg szellemmel ragyogó, forró és remek gondolattal az egyetlen 
Nullát és a Levegő Szava iránt érzett szerelemmel! 
Mindenekelőtt légy az enyém, békjóval kötődj hozzám és 
Kvintesszenciális büntetés szabadítson fel tőlem 
És légy azon, hogy a Fényesség egyesüljön a lét Szellemével!"Abban a korszakban, amelyben az új aion beköszönt, először is koncentrált politikai erők jelei mutatkoznak, majd általános fejlődés tapasztalható a tudomány és a filozófia területén, végül új vallási és világnézeti gondolkodásmód honosodik meg.*** "Tulajdonképpen minden vallás és minden filozófia – nyersen fogalmazva – azzal kezdődött, hogy követőinek olyan jutalmat ígért, mint a halhatatlanság. 
Egyetlen vallás sem bukott el azért, mert nem ígért eleget, ma a minden vallást érintő meghasonlottság, abból a tényből következik, hogy az emberek látni kívánják a bizonyítékokat... A csoda legendái talán egyetemesek, de demonstratív bizonyíték hiányában a közgondolkodás számára ellenszenvesek." – fogalmazza meg A. C. 
A Liber Al vel Legis megjelenése a XX. században sokakban lelkesedést váltott ki vagy meg nem értés fogadta, de gyakran nyílt elutasítás és rejtett támadás is érte. 
Crowley ezzel nem nagyon törődött, mert tudta, hogy egy olyan generáció cseperedik fel, amelyik az igazság, a szabadság és a szeretet iránti keresésben kész arra, hogy a szűklátókörűségnek és az újtól való félelemnek a szokásos korlátait legyőzze. 
A Liber Al vel Legis – A Törvény Könyve, aminek nemcsak mágikus-kabbalisztikus, filozófiai és prófétikus tartalma van, hanem divinatorikus karaktere is, ezért a Vízöntő kor I-Ching****-jeként is felfogható és a személyes döntéseknél, mint tanácsadót vagy mint ún. jóskönyvet is lehet alkalmazni. Egyet viszont mindig szem előtt kell tartani: hogy minden szentkönyv vagy kinyilatkoztatás nem szó szerint értendő. Szimbolikus nyelven íródott, amit az olvasónak meg kell fejtenie és azt helyesen kell értelmeznie. 
Az Aleister Crowley által megfogalmazott legrövidebb és az általa legfontosabbnak tartott kommentár az alábbiakat írja: 
 

„Tégy amit akarsz, légy az egész törvény! 
Eme könyvnek a tanulmányozása meg van tiltva. 
Okos dolog ezt a könyvet a legelső elolvasás után megsemmisíteni. 
Aki ezt figyelmen kívül hagyja, az a saját kockázatára és veszélyére cselekszik. 
Ezek rettenetesek. 
Azoknak, akik a jelen könyv tartalmát vitatják, 
Mint járványgócnak mindentől tartózkodniuk kell. 
A törvény minden kérdését egyedül az írásaimra való hivatkozással szabad eldönteni, 
Mindenki a saját maga értelmezése szerint. 
Nincs más törvény ezen kívül, tégy amit akarsz. 
Szeretni a törvény, szeretet az akarattal." 

A fejedelmek papja: 

Ankh-f-n-Khonsu
* Szent titkolódzással. 
** A. Crowley mágikus világképe és F. Nietzsche filozófiája sok pontban találkozik. 
*** Lásd a XX. század történelmét, tudományát és vallási irányzatait. 
**** Az I-Ching - a Változások Könyve a taoista bölcselet ihletője. Lao-Ce vagy Lao-Tan az I-Ching ismeretében fogalmazza meg a Tao-Te-Ching c. szentkönyvét 81 versben és utána eltűnik az örökkévalóságban.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok