Termékek Menü

Papus Az egység

Papus Az egység Az Univerzum, egy élő mindenségként felfogható, három alapelvből tevődik össze: természet, ember és Isten, vagy – hogy a hermetikusok nyelvén fejezzem ki magam: Makrokozmosz, Mikrokozmosz, és Archetípus.
Az embert Mikrokozmosznak, vagy kisvilágnak nevezik, mivel ő az Univerzumot irányító törvényt analógon magában tartalmazza. A természet képzője a másik alapelv általános manifesztációs támasz- és középpontjának. Az ember a természetre tevékenységével hat, a másik emberre szóval, felemelkedik az Istenig imával, eksztázissal, és így köteléket képez, ami a teremtést a teremtővel egyesíti. Isten, ami gondviselésszerű tevékenységével a területet beburkolja, melyben a másik alapelv szabadon intézkedik, uralja az Univerzumot, melynek az összes elemét az egységhez irányzattól és cselekedethez vezeti vissza. Isten az Univerzumban az előrelátás tevékenységével manifesztálódik, mely az embernek folyamatában világosít fel, de amely dinamikusan a két másik őserőnek nem szegülhet ellen. Az ember az Uni­verzumban az akarat tevékenységével manifesztálódik, ami megengedi neki a sors elleni harcot, és azt a gondolatai szolgájává tenni. Akarati cselekvésének alkalmazásában a külvilágra megadja a szabadságot, ami előhívja az előrelátás fényét, vagy a hatását alábecsülni. A természet az Univerzumban a végzet tevékenységével manifesztálódik, megváltoztathatatlan módon, és pontosan meghatározott sorrendben, melyben tevékenysége alapja van, az alaptípusát átülteti. A tények a természet területéhez tartoznak, a törvény az emberek területéhez, az alapelvek Isten területéhez. Isten mindig csak az alapelvben tevékenykedik. A természet fejleszti a létrehozott alapelveket, hogy tényeket képezhessen, és az ember a használatával, az akarata a készség birtokában, felállítja a viszonyt, ami a tényeket az alapelvekkel összekapcsolja, és átváltoztatja, és tökéletesíti ezeket a tényeket a törvény létrehozásával. De egy tény, még ha nagyon egyszerű is, az mindig is Isten kiárasztott alapelvének az áthelyezése a természettel, és az emberrel mindig létrehozhatja a köteléket, ami a látható tényt megint összekapcsolja a láthatatlan alapelvvel, és egy törvénye kifejezésével (az analógiamódszer alapja).
Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok