Termékek Menü

Arthur Machen

Arthur Machen

       Arthur Machen

 

Arthur Llewellyn Machen (1863-1947) egy a walesi Carleon-on-Usk-ban 1863. március 3-án született brit regényíró volt, aki az angol okkult fikció egyik vezéralakjává vált, de méltatlanul kevés figyelemben részesült élete során. Leginkább nagy hatást gyakorló természetfeletti-, fantázia- és horror-prózáiról ismert. Híres továbbá a Mons-i Angyalok legendájának megalkotásában betöltött vezető szerepéről.

1887-ben feleségül vette Amy Hogg-ot, egy a színházért szenvedélyesen rajongó, a konvenciókhoz nem ragaszkodó zenetanárt, aki irodalmi barátokat tudhatott magáénak London bohém köreiben. Hogg mutatta be Machen-t az író és okkultista A. E. Waite-nek, aki Machen egyik legközelebbi barátja lett. Machen más irodalmi személyekkel is ismeretséget kötött, például M. P. Shiel-lel és Edgar Jepson-nal. Nem sokkal házasságát követően Machen skót rokonaitól egy sor örökséghez jutott, aminek köszönhetően fokozatosan egyre több időt szentelhetett az írásnak.
1899-ben rákban, hosszú betegeskedés után elhunyt Amy, Machen felesége. Ez roppant mértékben lesújtotta Machen-t. Csupán fokozatosan volt képes felülemelkedni veszteségén a következő év során, részben az A. E. Waite-hez fűződő szoros barátságának köszönhetően. Ezidőtájt csatlakozott Machen Waite unszolására az Arany Hajnal Hermetikus Rendjéhez.
Az egy anglikán pap fiaként nevelkedett Machen mindig is a keresztény hitet követte, habár érdekelte az érzéki miszticizmus is - a pogányság és az okkult iránti vonzalma különösen a korai műveiből szűrhető le. Machen igen olvasott volt az olyan témákban, mint az alkímia, a Kabbala, a hermeticizmus, és ezek az okkult érdeklődési körök részét képezték az A. E. Waite iránt ápolt közeli barátságának.
Machen ekkortájt kutatásokat végzett a kelta kereszténységgel, a Szent Grállal és Arthur királlyal kapcsolatban is. Nézeteit az írásait rendszeresen közlő Lord Alfred Douglas The Academy-jében (Az akadémia) közzétéve Machen arra a következtetésre jutott, miszerint a Grál legendái valójában a kelta egyház rítusainak homályos felidézésén alapultak.
Könyvei között találhatóak: The Great God Pan (A nagy isten, Pán) (1894), The House of Souls (A lelkek háza) (1906), The Hill of Dreams (Az álmok dombja) (1907), The Great Return (A nagy visszatérés) (1915), valamint a The Terror (A rettegés) (1917). Az okkult témában írott nagyhatású történetei mellett számos kötetnyi esszét és fordítást is kiadott.
Machen egyik novellája életre keltett egy legendát. 1914. szeptember 29-én a „The Bowmen" (Az íjászok) című története megjelent a London Evening News-ban. A történetben az első világháború Franciaországának lövészárkaiban a roppant túlerővel farkasszemet néző, reménytelen helyzetben lévő brit katonákat Szent György által vezetett Agincourt-i fantom angol íjászok mentik meg. Sokan tényszerű beszámolóként olvasták, és néhány hónappal a megjelenést követően szemtanúi elbeszélések kezdtek megjelenni a Mons-i Angyalokról. A huszadik században az emberek hittek abban, hogy az esemény valóban megtörtént. Machen ugyan a történetet tartalmazó később megjelent The Bowmen and Other Legends of the War (Az íjászok, és a háború más legendái) (London, 1915) című könyvének bevezetőjében leírta, hogy az csupán kitalált, a briteknek a Mons-tól való már-már csodába illő valóságban is megesett visszavonulása olyan lehengerlő hatást gyakorolt a brit közvéleményre, hogy láthatólag hinni akartak az isteni közbenjárásban.
Arthur Machen 1947. december 15-én halt meg az angliai Beaconsfield-ben.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok