Termékek Menü

Ezoterikus írások

2019. 03. 24. 20:06:22
Rituális tőrök A szent fekete nyelű tőr,bevésett mágikus szimbólumokkal, az egyén belső énjének kiterjesztése, és a boszorkányok késeként ismert.
2019. 03. 21. 12:38:22
A szabadkőművesség szimbolizmusa - A Kimondhatatlan Név

Egy másik fontos jelkép a Kimondhatatlan Név, amivel lezárul a szertartásos szimbólumok sorozata.

A Tetragrammaton, vagy Kimondhatatlan Név – a Kiejthetetlen Név – egy olyan jelkép – mert helyesen megítélve nem több jelképnél – ami minden másnál (kivéve talán a napimádattal kapcsolatos szimbólumokat) jobban áthatotta az ősi rítusokat. Valóban nem tudok olyan régi beavatási rendszerről, amiben ne játszana kiemelt szerepet.

De mivel talán ez volt az a jelkép, amit a pogányoknak a pátriárkák és ősi papság kezdetleges rendszerét felváltó hamis szabadkőművessége először ferdített el, a jelen írásban felvetett téma alapos vizsgálatát tekintve az a leghelyesebb, ha szemügyre vesszük, milyen természettel bírt a szimbólum az izraeliták körében.

2018. 12. 04. 11:56:11
A templomosok és a gnoszticizmus közötti kapcsolat A gnosztikus tanok egyik mellékágát a legjelentősebb egyiptomi gnosztikus, Baszileidész tanait követők képezték, akik voltaképpen ofiták voltak, és a második században bukkantak fel. Azt tanították, hogy a kezdetekben hét, a legkiválóbb természettel rendelkező létforma, vagyis eón létezett; ebben a trónra kerülés előtti hét kabbalista szellemet ismerhetjük fel. Ezen eónok közül az első kettő – név szerint Dyamis és Sophia, azaz a hatalom és a bölcsesség – nemzette a legfelső rend angyalait.
2018. 11. 30. 15:21:24
Sri Yantra jelentése A Sri Yantra nevű, ókori hindu embléma.
2018. 11. 30. 12:37:44
Baal napisten

Az ábrán feltehetően Baalnak a napisten és a berek képviselőjének áldozó asszír papokat láthatunk.

2018. 11. 14. 14:10:45
Tattva

Még egy metafizikai jellegű tudományággal kell megismerkednünk, a tattvatannal. Az alapos mantragyakornok összevonja vele a tattvikus rezgéseket.

Mi a tattva? Milyen funkciókat lehet a számlájára írni?

2018. 11. 05. 12:10:38
Margaret Alice Murray  A boszorkányok Istene A tündérek ruháinak színe a festékanyagoknak volt köszönhető, amiket úgy állítottak elő és használtak fel, ahogy az még manapság is szokás vidéken. Az olyan nagy-britanniai növények száma, amelyekből a festékanyagok kivonhatóak, meglepően nagy. Ezek a növények a Brit-szigetek minden részén megtalálhatóak, a festékek pedig biztosítják a teljes színskálát.
2018. 10. 30. 13:23:39
A mágikus boszorkánypecsétek Először is az úgynevezett mágikus boszorkánypecsét alkalmazásának a pontos és részletes bemutatásáról lesz szó. A boszorkánypecséttel csaknem minden vágy megvalósítható, amennyiben az nem haladja meg a mágikus tevékenységet végző képességeit és erejét.
2018. 10. 29. 11:32:59
Az éjjeli lepkék története Egy éjjel összegyűltek az éjjeli lepkék, mert kínozta őket a vágy, hogy egyesüljenek a gyertyával. Azt mondták: „Ki kell küldenünk valakit, hogy híreket gyűjtsön szerető keresésünk tárgyáról.” Így egyikőjük útra kelt.
2018. 10. 10. 08:23:53
Szkarabeusz amulett A szkarabeuszhoz kapcsolt élet gondolata időtlen idők óta létezett Egyiptomban és Kelet-Szudánban, ahol a mai napig is megszárítják, összetörik, vízzel keverik a bogarat, aztán a nők megisszák, akik azt hiszik, hogy ez a csalhatatlan szer a nagy család létrehozására.