Termékek Menü

Tarot szimbolizmusa

Tarot szimbolizmusa

          Tarot szimbolizmusa

 

Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a Tarot-val szükséges, hogy megértsük a Kabbala és az Alkímia alapvető ideáit. Mivel valóban sok magyarázatot adnak a Tarot-val kapcsolatban, ezért összefoglaljuk a Hermetikus Tudományok – a Kabbala, az Alkímia, az Asztrológia és a Mágia tanait, különböző felosztásaikkal együtt. Ezeket a tudományokat Hermész Trismegisztosznak tulajdonítják, mely valójában egy rendszert képvisel, mely széleskörű, mély pszichológiai kutatásban vizsgálja az ember természetét az érzékfeletti világgal (Isten) való kapcsolatában, valamint az érzékelhető világgal (a látható, fizikai világ) való kapcsolatában. A héber ábécé betűi, és a Kabbala különféle allegóriái, a fémek nevei, az alkímiában használt savak és sók, az asztrológia csillagképei és bolygói, a mágia jó és gonosz szellemei – mindez csupán fátyol mögé rejtette az igazságot a beavatatlanok előtt.

 

De amikor a valódi alkimista az arany kereséséről beszélt, valójában az ember lelkében lévő aranyról beszélt. Ő aranynak hívta azt, amit az ÚjSzövetség Mennyei Királyságnak, és a buddhizmus Nirvánának nevez. És amikor a valódi asztrológus csillagképekről és bolygókról beszélt, akkor az ember lelkében található csillagképekről és bolygókról szólt, az emberi lélek képességeiről, és Istennel és a világgal fennálló kapcsolatáról. És amikor az igazi Kabbalista Isten Nevét említi, az ember lelkében, és a Természetben kereste ezt a nevet, nem a halott könyvekben, sem a bibliai szövegekben, mint ahogy azt a Kabbalista Tudósok tették. A Kabbala, az Alkímia, az Asztrológia és a Mágia a pszichológia és a metafizika párhuzamos szimbolikus rendszerei. Minden alkímiai mondatot értelmezhetünk kabbalista vagy asztrológiai szemszögből is, de az értelme mindig pszichológiai és metafizikai lesz.
Olyan fallal vagyunk körülvéve, melyet a világról alkotott elképzelésünk épített fel, és képtelenek vagyunk átnézni ezen a falon a valódi világ felé. A Kabbala egy olyan erőfeszítést képvisel, mely át akar törni ezen az „elvarázsolt körön". Úgy vizsgálja a világot, ahogy a valóságban létezik, a világot önmagában.
Maga a világ a kabbalisták szerint négy elemből áll, vagyis a négy alapelv egyet alkot. Ezt a négy alapelvet képviselik Jehova nevének héber betűi. A Kabbala alapvető gondolata Isten Nevének tanulmányozásából ered, annak megtestesülésében. Jehova nevét héberül négy betű képezi, a Jod, a He, a Vau és a He – I. H. V. H. Ehhez a négy betűhöz kapcsolódik a legmélyebb szimbolikus értelmezés. Az első betű fejezi ki az aktív alapelvet, az első okozat kezdetét, a mozgást, az energiát, „I". A második betű a passzív elemet, a tehetetlenséget, a csendet képviseli, „nem I". A harmadik az ellentétek egyensúlya "forma", és a negyedik a lappangó energiák eredménye.
A kabbalisták megerősítik, hogy minden jelenség és minden tárgy ezt a négy alapelvet tartalmazza, hogy minden tárgy és jelenség Isten Nevét (A Szót), ─ a Logoszt tartalmazza.
Eme név tanulmányozása (vagy a négybetűs szó, mely görögben a tetragrammaton) és mindenben való felfedezése alkotja a Kabbala filozófiájának fő problémáját.
Másképpen kifejezve a kabbalisták úgy tartják, hogy a négy alapelv hatja át és teremti meg a mindenséget. Ezért, ha az ember megtalálja ezt a négy alapelvet a dolgokban és jelenségekben, melyek különböző kategóriákba sorolhatók (ahol azelőtt nem látott hasonlóságot), analógiát fedezhet fel ezen jelenségek között. És fokozatosan meggyőződik arról, hogy az egész világ ugyanazon törvény és terv szerint épült fel. Intellektusának gazdagsága és növekedése azon képességeinek kiszélesítését tartalmazza, mely által megtalálja az analógiát. Így tehát a négy betű törvényének, vagyis Jehova nevének tanulmányozása a tudat kiszélesítésének erőteljes célját képviseli.
Ez az idea tökéletesen tiszta, mivel ha Isten Neve valóban mindenben benne van (Ha Isten mindenben jelen van), akkor minden hasonlít egymáshoz – a legkisebb részecske hasonlít az egészhez, a por szemcséje hasonlít az univerzumhoz, és minden Istenhez hasonlít. Isten Neve, a Szó, vagy Logosz a világ eredete. A Logosz Okot is jelent, a Szó a Logosz, minden Oka.
Teljes összhang van a Kabbala, az Alkímia és a Mágia között. Az Alkímiában azt a négy elemet, mely a valódi világot alkotja, tűznek, víznek, levegőnek és földnek hívják, melyek jelentősségükben, összhangban állnak a négy kabbalista betűvel. A Mágiában a szellemek négy osztályaként fejezik ki őket: tündék (vagy szalamanderek), sellők, tündérek és gnómok.
A Tarot nagyon hasonlít a Kabbalához, az Alkímiához és a Mágiához, és magában foglalja azokat. Összhangban a négy alapelvvel, vagy Isten Nevének négy betűjével, vagy a négy alkimista elemmel és a szellemek négy osztályával, a Tarot-nak négy színe van – jogarok, kelyhek, kardok és pajzsok. Így minden szín a négyszög egyik oldala megegyezik a ponttal, melyek az egyik elemet képviseli, és a szellemek egyik osztályát uralja. A jogarok a tüzet vagy a tündéket (szalamandereket), a kelyhek a vizet vagy a sellőket, a kardok a levegőt vagy a tündéreket, a pajzsok pedig a földet vagy a gnómokat. Továbbá minden színben a Király – az első alapelv vagy tűz, a Királynő – a második alapelv vagy a víz, a Lovag – a harmadik alapelv vagy a levegő és az Apród – a negyedik alapelv vagy föld.
És tovább az ász a tűz, a kettes a víz, a hármas a levegő, a négyes pedig a föld. És megint, a négyes az első alapelv, az ötös a második, stb.
A színekkel kapcsolatban, valaki hozzátette, hogy a fekete színek (jogarok és kardok) az aktivitást, az energiát, az akaratot, a tudat kezdeményező és szubjektív oldalát fejezik ki. A piros (kelyhek és pajzsok) pedig a passzivitást, a tehetetlenséget, és az elme objektív oldalát. Ezért az első két szín (jogarok és kelyhek) a jót jelképezik, és a másik kettő (kardok és pajzsok) a rosszat. Így mind az ötvenhat kártya (számától függetlenül) az aktivitás vagy passzivitás, a jó vagy a rossz jelenlétét jelzi, mely az emberben akaratától függően vagy függetlenül éled fel. És a kártyák jelentését tovább lehet fejteni számtalan kombináció által, színeivel és számaival, azok szimbolikus jelentéseikben. Az ötvenhat kártya egészként képviseli az emberi tudat minden lehetőségét. Ezért tudják a jósok felhasználni a Tarot-t. Így, a Kabbalát, az Asztrológiát, az Alkímiát és a Mágiát magában foglalva, a Tarot lehetővé teszi az „arany keresését", „a szellemek megidézését", és „a horoszkópok elkészítését", egyszerűen a kártyapakli azon értelmezése által, mely nem igényel bonyolult műszereket, vagy egy alkimista, asztrológus és mágus ceremóniáit.
De a Tarot legfőbb érdekessége huszonkét számozott kártyájában rejlik. Ezeknek, a kártyáknak számbeli értékük van, és nagyon bonyolult szimbolikus értelmezésük.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok