Termékek Menü

Sámánizmus és teozófia

Sámánizmus és teozófia Helena Blavatsky Isis Unveiled (Ízisz fátyol nélkül) című könyvében ismételten említést tesz a sámánizmusról és a sámáni jelenségekről. A könyvben számos eset található varázslatról, különféle tradíciókból magasabb erőt merített emberekről és szokatlan helyszínekről, amelyek figyelemreméltó erőkkel voltak megáldva.

A tibeti beavatottak levegőben közlekednek, a szibériai sámánok saját gondolataikkal keresik meg az elveszetteket és eltévelyedetteket; minderről úgy szerezhetünk tudomást, hogy fellapozzuk e szokatlan könyv oldalait. E remekmű azonban nem valamely bogaras és irracionális varázslás végtermékét mutatja be, hanem a kevéssé ismert természeti erők és természeti törvények következményeit tárja elénk, amelyek Nyugaton a spiritizmusban és a pszichotronikus jelenségben lepleződtek le, még ha elég ritkán is.

A régmúlt beavatott és a mai pszichotronikus ereje minden esetben ugyanabból a realitásból vezethető le, mint a vallás. Blavatská ezt egy mondatban foglalj össze: „Az igazság egyféle marad, és nem létezik olyan vallás, akár keresztény vagy pogány, amely ne állna szilárdan az idők szikláján – Istennek és a halhatatlan szellemeknek köszönhetően.”1

Amennyiben az „Isten” fogalom alatt azt az univerzális alapelvet értjük, amelyből a megnyilvánuló világegyetem indul ki, és a „halhatatlan szellem” fogalma alatt annak jelenléte valósul meg az egyénben, akkor a sámánhoz és a beavatotthoz hasonlóan a realitást sokkal inkább mint „hétköznapi” anyag és természeti törvény igazolja. Tételezzük fel, hogy ennek az  ismerete képzés és gyakorlás folytán tudássá változhat, amely felerősödhet.

Blavatsky is ezt állítja az Isis Unveiled egy másik részében, amelyben a sámánizmusról mint az egyik „legrégebbi indiai vallásról” beszél, majd így folytatja:

„Ez a szellemek tisztelete vagy hit a lélek halhatatlanságában és abban, hogy a lélek azonos az emberekkel, ahogy azok megjelentek a Földön, csak testük vesztette el objektív formáját, és az ember testi lényegét szellemi szubsztanciává változtatta. Jelenlegi formájában a (sámánizmus) a primitív teurgia hajtása, valamint a látható és láthatatlan világ praktikus áttűnése.”

Azt kell feltételeznünk, hogy ezek az energiák gyengéd energiát közölnek, amelyről Blavatsky így vélekedik: „Bekövetkezett az egy és ugyanazt jelölő fogalmak – szent tűz, asztrális fény, akasha, ód, vril, mágnesesség – végtelen zűrzavar”.

A lényeg, amely mint alapvető téma jelenik meg az Isis Unveiled című műben, annak a valósága, hogy a világegyetem két szubsztanciával, szellemmel és anyaggal telített. Mindkettő egyazon forrásból származik, Istentől vagy az Univerzális Értelemtől. A tudat a szellem és az anyag egyesülésből ered, és visszatükrözi Istent, az egységet, amelyből mindkettő származik. A szellem szent energiát, szent tüzet vagy ódikus erőt terem, míg az anyag nyersanyagot nemz, minden megnyilvánuló lét két különféle viszony kombinációja.

Az Isis Unveiled című műben és más teozófiai klasszikus könyvben sok minden tanúskodik arról, hogy a sámánok, akár tudatosan vagy öntudatlanul, valóban érzékeltek dolgokat és lényegében véve egyazon módon hatottak a világra.

A sámánizmus interpretációja számára különösképpen fontos a teozófia négy kölcsönösen összefüggő alapvető előfeltétel:

1)  Abban a világban, amelyben élünk és mozgunk, a hétköznapi anyagon kívül még a lét jó néhány síkja vagy szférája fordul elő.

2)  Az emberi élet a születés előtti és a halál utáni kontinuitás része.

3)  Intenzív képzéssel és kezdeményezéssel az ember hozzájuthat a megtapasztalások hétköznapi határvonalának transzcendens képességéhez.

4)  Létezik egy ősrégi univerzális bölcsesség és szellemi ösvény, amely megelőzi a nagy vallásokat, amelyek belőle indulnak ki, és annak kapcsolata a modern filozófiához és tudományhoz kritikus.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok