Termékek Menü

Pránikus öngyógyítás

Pránikus öngyógyítás

         Pránikus öngyógyítás

 

Nemcsak az lehetséges, hogy valaki egy másik személyt Pránaerővel kezeljen, önmagát is kezelheti ugyanúgy, számottevő eredménnyel. Ez első pillanatra furcsának tűnhet, hiszen a pránikus gyógyítás alapelve szerint a gyógyító Prána-készletet küld a megtámadott részhez és ezzel pótolja a beteg testrész Pránahiányát. Ez így is van, de ha szem előtt tartjuk, hogy az ember Pránát szívhat fel az Egyetemes Készletből és ezt aztán a kívánt testrészekhez továbbítja, - akkor már belátjuk, hogy az ember saját magát is kezelheti ezzel a módszerrel. Vannak, akik azt állítják, hogy a Prána-hiány úgy keletkezik egy testrészben, hogy valamilyen dugulás, vagy összehúzódás miatt a Prána elosztása nem lehet egyenletes és hogy ilyenkor a Pránikus kezelés feladata a Pránát kiegenlíteni a szervezetben. mIndenesetre mindenki segíthet magán auto-pranikus kezeléssel, azaz Pránikus öngyógyítással.

Ahhoz, hogy valaki helyesen tudja elvégezni a kezelést, - meg kell ismerkednie az előző fejezetekben leírt kezelés formáival és a szükséges mozdulatokkal, melyeket más személyek kezelésére vonatkoztatva leírtunk, – s aztán meg kell próbálnia ezeket a mozdulatokat alkalmazni saját magán. Mindenekelőtt a pránikus lélegzéssel kell kezdeni, így idegközpontjait friss Pránával tölti meg, – ezután az Általános Kezelés módszerével a Pránát szétküldi egész szervezetébe; ezt kövesse a megtámadott rész, vagy részek Speciális Kezelése. Bámulatos, milyen sokat használhat valaki saját magának ezen a módon és milyen erősnek, elevennek érzi magát egy-egy ilyen kezelés után.

    Természetesen az ember nem tudja olyan „ügyesen” kezelni saját magát, mint másokat, „nem esik kézre”, – de egy kis gyakorlással és találékonysággal a kezelés alkalmazásánál, - csodát tehet.

     A dörzsölés, gyúrás, simogatás, vibrációs kezelés és a kezelés más formái és ezek különböző fokozatai önmagunkon is sikeresen alkalmazhatók. Nem tartjuk itt szükségesnek, hogy részletekbe bocsátkozzunk, ez az előző fejezetekben leírt kezelési formák ismétlése lenne. Csupán annyit mondhatunk, hogy ha alaposan megismerkednek az előző fejezetekben ismertetett kezelésekkel, – akkor a gyógyítás és enyhítés hatalmas tárháza rendelkezésükre áll, – olyan egyszerű, hogy fennáll a veszély, hogy éppen „egyszerűsége”, „köznapi” volta miatt nem szentelnek neki elég figyelmet. Sok embert ismerünk, akik ezen a módon sikeresen kezelték önmagukat és semmi ok nincs rá, hogy bárki ne tehetné meg ugyanúgy. A legjobb tanács, amit adhatunk: kezdjék el! Gyakorolják a már megadott utasítások szerint. Ne hanyagolják el a lélegző gyakorlatokat, az egész kezelés ezeknél kezdődik.

    Ez a fejezet meglehetősen rövid, – esetleg önök közül sokan nem is tulajdonítanak neki semmi fontosságot, azt sem bánnák, ha az egészet kihagynánk. Azonban biztosíthatjuk önöket, hogy ha alaposan elolvassák, értékes és fontos igazság nyomára bukkannak benne, s ha ezt a nyomot követik, nagyszerű eredményekre juthatnak. Gyakran a legegyszerűbb dolgok a legfontosabbak, de olyan egyszerűek és köznapiak, hogy sajnos elhanyagoljuk őket és más, félig sem olyan értékes dolgok után szaladunk csak azért, mert komplikáltnak, csodálatosnak látszanak. Barátaim, ne kövessék el ezt a hibát, óvakodjanak tőle.

A pránikus öngyógyításban nagyon hasznosak a következő gyakorlatok:

     Prána elosztás

Feküdjünk hanyatt az ágyon, vagy a padlón tökéletesen ellazulva, kezünket könnyedén nyugtassuk a Solar Plexus fölött (a gyomorüreg fölött, ott, ahol a bordák elválnak egymástól), lélegezzünk ritmusosan. Miután a ritmust begyakoroltuk, AKARJUK, hog az Egyetemes Készletből egy megnövekedett mennyiségű Pránát szívjunk be, ezt a mennyiséget idegrendszerünk fogja fel és raktározza el a solar plexusban. Minden kilégzésnél AKARJUK, hogy a Prána, azaz az életerő oszoljék szét testünkben, minden szervhez, minden testrészhez jusson el, minden egyes izomhoz, sejthez, atomhoz, ideghez, artériához, vénához fejünk tetejétől lábujjunk hegyéig, minden idegszálat serkentve, erősítve, minden idegközpontot újra feltöltve, egész szervezetünkbe erőt, energiát küldve szét. Az akarat gyakorlásánál alkossunk mentális képet a beözönlő Pránáról, amint a tüdőn keresztül beáramlik, a solar plexus felfogja, - kileheléskor pedig szétküldi a szervezet minden részébe, egészen a lábujjunk hegyéig. Az akarat használatánál nem kell erőlködnünk. Egyszerűen csak parancsoljuk meg, mit akarunk, s aztán alkossunk róla mentális képet. Ennyi az egész. Nyugodt utasítás mentális képalkotással többet ér, mint az erőltetett akarás, mely szükségtelenül sok erőt emészt fel. Ez a gyakorlat nagyon hatásos és eredményes, frissíti, erősíti az idegrendszert s az egész testben nyugodt, pihent érzést kelt. Különösen fáradtság, elerőtlenedés esetében nagyon eredményes.

       Fájdalom megszüntetése

Feküdjünk le, vagy üljünk egenesen, lélegezzünk ritmikusan arra gondolva, hogy Pránát lélegzünk be. Kilégzéskor küldjük a Pránát a fájdalmas testrészhez, hogy helyreállítsa az idegáramlatot és a keringést. Aztán lélegezzünk be még több pránát azzal a céllal, hogy küszöbölje ki a fájdalmat; kilégzésnél tartsuk elménkben a gondolatot, hogy kirekesztjük a fájdalmat. A két mentális parancsot felváltva alkalmazzuk, egyik kilégzésnél erősítsük a testrészt, a másiknál zárjuk ki a fájdalmat. Folytassuk ezt hét kilégzésig, aztán pihenjünk egy kicsit. Utána folytassuk tovább, amíg a fájdalom megenyhül, ami nemsokára bekövetkezik. Sok esetben még a hét légzés befejezése előtt megszűnik a fájdalom. Ha kezünket a fájdalom helyére tesszük, gyorsabb eredményt kaphatunk. Küldjük a Prána-áramot lefelé, végig a karunkon, bele a fájdalmas testrészbe.

        A keringés irányítása

Feküdjünk le, vagy üljünk egyenesen, lélegezzünk ritmikusan és a kilélegzéssel irányítsuk a keringést ahhoz a testrészhez, mely a helytelen keringés miatt szenved. Fejfájás, hideg lábak esetén nagyon hatásos, a vért mindkét esetben lefelé kell küldeni, fejfájásnál azért, hogy megszabadítsa a fejet a túlságosan nagy nyomástól, a hideg láb esetén pedig azért, hogy a lábakat melegítse. Fejfájásnál először a fájdalom megszüntetését próbáljuk, s aztán küldjük a vért lefelé. Gyakran tapasztaljuk majd a meleg érzést lábunkban, ahogy a vér lefelé tart. A keringés nagyban függ az akarattól, s a ritmikus légzés megkönnyíti a feladatot.

        Általános öngyógyítás

Feküdjünk le laza helyzetben, lélegezzünk ritmikusan és parancsoljuk meg, hogy nagy mennyiségű Pránát lélegezzünk be. Kilégzéskor küldjük a Pránát serkenteni az illető testrészhez. Ezt váltogassuk azzal a mentális paranccsal, hogy a beteg állapot távozzék el testünkből, tűnjön el. Ennél a gyakorlatnál kezünket is használjuk, húzzuk végig testünkön a fejünktől kezdve a beteg részig. Akár öngyógyításnál, akár mások gyógyításánál mindig úgy használjuk a kezünket, hogy mentális képet alkotunk a Pránáról, amint végigömlik karunkon és ujjunk hegyén át beáramlik a testbe, eljut a beteg részhez és meggyógyítja. Ebben a könyvben természetesen csak általános utasításokat adhatunk, nem foglalkozhatunk részletesen a betegségek különböző formáival, de az előbbi gyógyítási móddal nagyszerű eredményeket érhetünk el, - a módszeren változtathatunk kissé az esetnek megfelelően. Vannak jógik, akik mindkét kezüket a beteg részre teszik, s aztán ritmikusan lélegeznek azzal a mentális képpel, hogy egyszerűen csak Pránát szivattyúznak a beteg testrészbe, szervbe, serkentik azt és kirekesztik a beteg állapotot, mintha egy vödör piszkos vízbe addig szivattyúznának tiszta vizet, amíg az egész vödör tele nem lenne tiszta vízzel. Ez nagyon eredményes módszer, különösen akkor, ha világosan elménkben tartjuk a szivattyú képét úgy, hogy a belégzés jelenti a szivattyú karjának felemelését, a kilégzés pedig magát a szivattyúzást.

       Önmagunk újra-feltöltése

Ha úgy érezzük, hogy életerőnk alacsonyan áll, s nagy szükségünk volna gyorsan megújult életerőre, ennek elnyerésére a legjobb mód, ha szorosan egymás mellé zárjuk lábunkat, ujjainkat (kezünk ujjait) összekulcsoljuk úgy, ahogy legkényelmesebbnek érezzük. Ez a helyzet mintegy zárja a keringést és megakadályozza a Prána eltávozását. Aztán lélegezzünk néhányszor ritmusosan és érezni fogjuk az újra feltöltődést.

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok