Termékek Menü

Lilith eredete

Lilith eredete

    Lilith eredete

 

Erről a démoni lényről szóló első feljegyzések Mezopotámiában tűntek fel. A babilóniai mágusok három légi és szexuális démont különböztettek meg: a férfi Lilút és az ő két női ellenpárját, Lilith-et és Ardatlilít. A nevük a LIL tőből ered, amely a sumér nyelvben viharos szelet, a sémi nyelvekben pedig éjszakát jelent. Lilú a kietlen pusztaságokban és a nyitott vidékeken keltett félelmet, és különösen veszélyes volt a várandós nőkre és a kisgyermekre. Lilith az ő női ekvivalenseként nyilvánul meg, míg Ardatlilít, akit gyakran említenek a varázsszövegekben, normális szexuális tevékenységre képtelen boldogtalan menyasszonyként jelenik meg.

Lilith elégedetlenségét főleg a fiatal férfiakkal szembeni erőszakos viselkedéssel kompenzálja. A következőket írják róla: „Nem feleség, nem anya, nem ismeri a boldogságot, nem vetkőzik le férfiak előtt, nincs tej a mellében." A férfiaknál állítólag impotenciát, a nőknél pedig meddőséget okozott. A feltételezhetően róla készült plakett éppen egy fiatal lányt felfalni készülő skorpiófarkú nőstényfarkasként ábrázolja. Ardatlilít, kinek nevét éjjeli démonoknak fordíthatjuk, „succubus" (a babonás hit szerint az alvó férfit nő alakjában megkísértő ördög; parázna női lidérc) természetével bír, aki az alvó férfiakat támadja meg, és ezzel pollúciót (alvás közbeni magömlést) idéz elő náluk. Ezzel szemben Lilút inkubusként festik le, amint azt a következő varázsszövegben is láthatjuk, amelyben az istenség védelmét kérik:


Ardatlilível szemben, aki hiányt szenved a férfiakban,
az erős Lilúval szemben, aki hiányt szenved a nőkben.

Úgy tűnik, a későbbiekben Ardatlilí beleolvadt Lilith alakjába, sőt talán végleg átadta az eredetileg légi, repülő szellemeknek és Lilúnak és Lilitnek is a maga obszcén jelentését és éjszakai tevékenységét, ő pedig átvette azok légies jellegét. Az Utukké limnúti varázsige-gyűjteményben Lilút és Lilith-et még nem az ember kimondott ellenségeként mutatják be Lilút például úgy jellemzik, mint „aki a pusztában bolyong". Azonban a későbbi szövegekben már sokkal nyilvánvalóbbá válik romlott természetük. Észak-Szíriában, Arszlan Tas településen 1933-ban találtak egy Kr. e. 7. vagy 8. századból származó mészkő táblát, amit ma az aleppói Régészeti Múzeumban őriznek. Azt feltételezik, hogy ez egy a szülő nők számára készült amulett, mert Lilith elleni varázsigéket tartalmaz.


Éjszakai démon


A néphitben Lilith a szukkubusok uralkodónőjévé vált, akik megtámadják és elcsábítják az alvó férfiakat, és kiszívják belőlük az életnedveket. Azt is hitték, hogy ellopják az újszülötteket és gyermekágyi lázat okoznak. A gyermekek fölötti hatalmat először is az apák bűnei miatt kapták. Kedvelt célpontjukat a nyolcévesnél fiatalabb fiúgyermekek képezték, de az egyhetes lánygyermekek is áldozataikká válhattak. Főleg a gyilkolási vágyuk ellen kellett védekezni. Ezért nem is csoda, hogy egész nagy számban maradtak fenn Lilith-el szemben védő amulettek. Jobbra láthatunk egy gyermekágyas asszonynak készített amulettet (1. ábra) kettős körrel és Dávid csillaggal a Sefer Raziel Hamalach-ból. A négy külső sarokba a négy paradicsomi folyó nevét írták: Pison, Gichon, Chidekel (Tigris), (Eu)frat. A két kör közötti térben a következőt olvashatjuk: Ádám és Éva! Kifele Lilith, első Éva! Semariel, Csaszdiel, Szenoj, Szanszenoj és Szamangelof! (A nevek magánhangzói változhatnak.) A továbbiakban az áll: „Mert az égi angyalaimnak azt parancsoltam rólad, hogy óvjanak az összes utadon." (91,11 Zsoltár) Ámen. Sela. A csillag középső csúcsán ez áll: Gyere ki (Lilith) az összes emberrel együtt, akik a sarkadban vannak. K-u-P nevében (Kone u- Pode: teremtő és megváltó)! A következő szavak a körülötte lévő sarokháromszögekben találhatók. אבגיחץ (2.) a Nechunji ben ha-Kana imádság kezdőbetűi, melyek a zsidók mindennapi reggeli imájának részét képezik. 
Az amulett átadásakor a következő imát mondják el: Könyörgöm néked, első Éva, a Teremtő és a három angyal nevében…, hogy senki ne árthasson azoknak, akiknek ide van írva a nevük. Könyörgöm a rossz csoportoknak, hogy ne ártsanak N. N. gyermekágyas asszonynak, aki N. N. lánya, sem a gyermekének, sem nappal, sem éjjel, sem evés, sem ivás közben, sem a fejének, sem a szívének, sem 248 porcikájának, sem 365 izmának.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok