Termékek Menü

Grimoire varázskönyv Necronomicon

Grimoire varázskönyv Necronomicon

      Részletek a Necronomiconból

A következő szöveg elővezetésében pontosan ragaszkodtam a John Dee által felvázolt rejtjeles szövegének eredeti összekapcsolásához. Ahol kihagyásra kerültek a feliratok, ott a kézirat megfelelő kontextusát lényegbevágó felirattal egészítettem ki. A kéziratban megtalálható tizennyolc szegmensből valójában csak négy volt név nélküli, ezeket a következőképpen jelöltem meg: A KÜLÖNFÉLE JEGYEKRŐL, HASTUR HANGJA, ISMERETLEN KADATH és HOGYAN IDÉZZÜK ELŐ A YOG-SOTHOTH-ot (IV, X, XIII és XIV rész). Indokaim e feliratok kiválasztása során a szöveg adott részeinek elolvasása után válnak észrevehetőkké. 

Hogy megelőzzem a zűrzavart, melyet a hangjegy standardizálás előtt összeírt kéziratok átírása kísér, érvényre juttattam azt a stílust, amely talán hitelt érdemlően utánozza a nyelvet és az eredeti szöveg atmoszféráját, és mindemellett kihasználja a modern angol nyelv előnyeit. A hangok különfélesége szintén fő tényezője volt a különböző lények neveinek átírásakor: Yog-Sothoth eredetileg Yugsoggoth, Jogshothoth; Hastur Haystir, H'stre, Haaytvr, Cthulhu Cethulv volt, stb. Ezért a konzisztencia és az érthetőség érdekében minden esetben alkalmazkodtam a hallgatók által ma ismert Cthulhuról szóló mítoszának helyesírásához. 

     A szövegben lévő diagram a négy forrás egyikéből származnak: az első, a nehezen megfejtett rejtjeles leírásokból, a második, a táblázatos formában meglévő számkulcson alapuló négyzetek – beleértve a rejtjeles szövegeket is – mágikus rendszeréből, melyből a kényszerű sorrendiséget és a sorok egyesülését vezetjük le oly módon, hogy a szövegképek közvetlenül tűnjenek fel. A harmadik, néhány a rejtjeles szövegben megnevezett mágikus munka – Salamon kulcsai és az Okkult filozófia I. – III., melyek Cornelius Agrippa leggyakoribb munkái közé tartoznak. A negyedik, mindhárom együttvéve. 

    A Stone circle (Kőkör) és a Signs to be given (Adott jegyek) diagramjai az első forrásból származnak (lásd a III. és IV. részt). Nug-Soth ábécéje és Dho-Hna (Ferdére vágott pókháló) Formulájának képe, a Régebbi jegyek és a Kothuból vett Sigillum Jegyek a másodikból (lásd a IX, XVIII és IV részeket) lettek levezetve. A harmadik forrásból származnak a Zkaub haragjában (V. rész, Három könyv az okkult filozófiáról – Cornelius Agrippa) bemutatott Mars és Szaturnusz jelek és a Barzai Savliban (VIII. rész) lévő hasonló szimbólumok a XVI. századi (lásd kiegészítő kéziratok, 36674, British Museum Library) Salamon kulcsai kéziratból lettek átvéve. Az összes többi diagram a negyedik módszer szerint lett behelyettesítve. Például: az Evokáció köre alapvető alakjának XIV. részéből lett átvéve a mágikus négyzetek rendszere, melyek vonalai pontról pontra kerültek lerajzolásra az instrukciók szerint. A bolygóközi és a zodiákus jelképek, melyek az oktogramban találhatók, a szövegben kerülnek leírásra, és Aldebaran, Caput Algol, Cor Scorpii és a Plejádok konstellációjának képletei Cornelius Agrippa Második könyv az okkult filozófiáról (320-323. old.) című művéből származnak. Yhe Talizmánjának felirata az ORKA szó, mely Hicha Jós Ábécéjében Opata Trithemius Polygraphia című könyvéből a rejtjeles szöveg instrukciói szerint lett átvéve. 


Trithemius és Agrippa hihetetlenül régi források szimbólumait használják, melyek a rejtjeles szövegben utalásokat tartalmaznak Polygraphia és a Harmadik könyv az okkult filozófiáról (mindkettő a tizenhatodik századból) című művekre, amennyiben megvilágítják a valóban régi Necronomicont. Mint a Salamon kulcsának sok jele és betűje ismeretlen eredetű és bizonyosan régebbi dátumozású, mint a mű legrégebbi verziója. Minden, amit nagy bizonyossággal elmondhatunk az az, hogy a Necronomicon magába foglalja a túlélést és hagyományt, mely mélyen belenyúlik a ködös és távoli múltba, olyan messzire, hogy azt már soha nem ismerjük meg. 

„És ők megfogamzottak és nagy óriásokat szültek, akiknek magassága háromezer rőf volt. Ezek aztán felfalták az emberek minden vagyonát, akiknek nem maradt semmijük. Aztán az óriások szembefordultak az emberekkel, hogy elnyeljék őket. És gonoszságot kezdtek elkövetni a madarakkal és állatokkal, hüllőkkel és halakkal szemben, és egymás húsát ették és vérét itták Aztán a föld megbüntette a tetteseket. 
Henoch könyve, a 7. fejezetből.

           Az Öregekről és azok nemzéséről 

Öregek voltak, Öregek vannak és Öregek lesznek. A sötét csillagokból jöttek, még mielőtt megszületett az ember, vakon és ocsmányan ereszkedtek alá a fiatal Földre. 
    Az évek során keresztülgázoltak az óceánon, amíg a tenger meghátrálásra késztette a földet, ahová mindannyian odakúsztak, és sötétség eluralkodott a Földön. 
   A fagyos pólusokon hatalmas városokat építettek, a magasan fekvő helyeken azok emeltek várakat, akiket a természet eltaszított magától és az istenek megátkozták. 

    Az Öregek szülöttei ellepték a Földet, és azok szülöttei évszázadokon át éltek itt. Lengben a Shankaks (barlang) az ő kezük műve. Zin legrégebbi kazamatáiban élő ghasts (kísértetei) őket saját uruknak tekintik. Megszülték Na-hagát és Best, akik az éjszakával együtt érkeznek; Nagy Cthulhu az ő testvérük, shaggots az ő rabszolgájuk. A dholok meghajolnak előttük Pnoth sötét üregében, és a gugok saját ódájukat énekelik Throk régmúlt hegycsúcsai alatt. 
   A Földön a csillagok között sétáltak az úton. Irem városa a nagy sivatagban ismerte őket; Leng a Hideg pusztaságban elmellőzte őket, az ismeretlen Kadath felhőkkel borított gerincén lévő időtlen citadella magán viseli szomorú sorsukat. 
     A gonosz Öregek előretörnek reménytelen ösvényeiken és átkozódásaik révén a Föld reménytelenné vált. Az összes teremtmény meghunyászkodott hatalmuk alatt és megismerte gonoszságukat. 
     Az öregebb istenek kinyitották szemüket és megpillantották ezt a aljasságot, melyet a Föld megbecstelenítői követtek el. Az Öregekkel szembeni haragjukban felemelték kezüket, belecsaptak az erkölcstelenség kellősközepébe, és a Földtől messze száműzték a bolygókon túli semmibe, ahol a káosz uralkodik és ahol nincs anyag és forma. És az Öregebb istenek lepecsételték a Kaput, és azt még az Öregek ereje sem volt képes kitárni. 
    Ekkor a rút Cthulhu felemelkedett a mélységből és őrült dühvel rátámadt a Föld őreire. És ők varázslattal megbabonázták méreggel teli karmait és elzavarták R'lyeh városába, ahol a hullámok között az idők végezetéig a holtak álmát fogja aludni. 

    Az Öregek most a Kapu mögött élnek; nem az ismert emberek közelében, hanem a közöttük lévő hasadékokban tartózkodnak. A Föld felszínén kívül állnak lesben és a saját visszatérésükre várnak; hiszen a Föld ismerte őket és az elkövetkezendő időkben is ismerni fogja őket. 
Az Öregek az undorító és alaktalan Azahothban tisztelik saját Urukat, és hűségesen kitartanak mellette a végtelen fekete sötétjében, ahol telhetetlen rombolást végez a tökéletes káoszban, amit a rejtett dobok zúgása és azoknak a vak, őrült isteneknek a kellemetlen hangzású, folyamatosan rikácsoló furulyaszava kísér, akik sántikálnak és céltalanul ődöngenek. 
    Azathoth lelke Yog-sothothban késlekedik, és jelt ad az Öregeknek a csillagok eljövetelének időpontjára; hiszen Yog-sothoth a Kapu, melyen át Ti a Pusztaságból előkerül. Yog-sothoth ismeri az idők minden tévútját, hiszen minden időnek egy a vége. Tudja, honnan érkeztek az Öregek a régmúlt időkben, és hová térnek vissza, ha a kör bezárul. 
A nappalok után következnek az éjszakák, az ember napja elmúlik és Ők ott fognak uralkodni, ahol egyszer már uralkodtak. Rútságukról megismeritek őket és elkárhozásuk foltot ejt a Földön. 

Az idők és korszakok vizsgálatáról 

Bárhonnan érkezel is Kívülről, gondosan meg kell jelölnöd azt a korszakot és időt, amelyben a szférák keresztezik egymást, és a Pusztaságból feltűnnek a befolyások. 
     Figyelemmel kell kísérned a Hold ciklusát, a bolygók mozgását, a Nap járását és az előforduló konstellációkat. 
A legutolsó rituálét csak alkalmas időszakokban lehet végrehajtani, melyek a következők: Gyertyaszentelő (a második hónap második napján), Beltane, május 1. ünnepe (május első napja), augusztus hónap (a nyolcadik hónap első napja), a Szt. Kereszt felmagasztalásának ünnepe (a kilencedik hónap tizennegyedik napja) és Mindenszentek napja (november első napja). 
     Hívd a félelmetes Azathothot, míg a Nap elér a Kos, Oroszlán vagy Nyilas jegyhez; a Hold eltávolodik, míg a Mars és a Szaturnusz egyesül. 
Az erős Yog-sothoth megigézésedre megjelenik, mígnem a Nap eléri az Oroszlán tüzes házát és ekkor eljön augusztus órája. 
Gyertyaszentelő éjszakáján ébreszd fel a félelmetes Hasturát, amikor a Nap a Vízöntő és a Merkúr trigonjában van. 
Fordulj a Nagy Cthulla felé csupán a Mindenszentek által, amikor a Nap a Skorpió házában tartózkodik és az Orion megjelenik. Aztán a Mindenszentek az új Hold ciklusa által elbuknak, a hatalom ekkor lesz a legnagyobb. 
Varázsold el Shub-Niggurathot, míg Beltane tüzet gyújt a dombokon és a Nap eljut a második házba, a rituálét ismételd meg a Szt. Kereszt felmagasztalásának ünnepén, mígnem megjelenik a Sötétség. 

Hogyan emeljük fel a köveket 

Ahhoz, hogy felállítsd a Kaput, melyen keresztül Ti a Külső Pusztaságból beléphet, elfi konfigurációban kell felemelned a köveket. 
Legelőször a négy alapvető követ állítsd fel, ezek jelentik a négy szélirányt, amint saját időszakaikban fújdogálnak. 
Észak felé a Nagy Hideget fordítsd, mely téli széllel határolja a Kaput, és abba vésd bele a Földi Bika jelét: 
Déli irányba (öt lépés távolságra az északi kőtől), emeld fel a Nagy Hőség kövét, mely által nyári szelek kezdenek el fújni, és a kőbe vésd bele az Oroszlán-kígyó jelet: 
      A Légörvény kövét állítsd keleti irányba, ahonnan az első napéjegyenlőség érkezik, és jelöld meg annak jelével, mely a vizet hordozza magával, ilyképpen: 
A Heves Áramlatok Kapuját fordítsd a legnyugatibb pont felé (öt lépés távolságra a keleti kőtől), ahol a nap estére meghal és a ciklus éjszaka tér vissza. A követ jelöld meg a Skorpió jelével, melynek farka a csillagok felé irányul: 
     Ezután állítsd fel a hetedik mennyország köveit, a belső négy nélkül, és különböző befolyásaikon keresztül hozzájutsz az erőkhöz. 
Északon a Nagy Hideg köve mögött állítsd fel a Szaturnusz első kövét három lépés távolságban. Ezt azután tedd meg, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban hasonló távolságban külön-külön helyezed el a Jupiter, a Merkúr, a Mars, a Vénusz, a Nap és a Hold köveit, és azok mindegyikét megfelelő jellel lásd el. 
Az így befejezett konfiguráció közepébe belehelyezed a Legöregebbek Oltárát Yog-sothoth szimbólumával, valamint Azathoth, Ctuhulhu, Hastur, Shub-Niggurath és Nyarlathotep hatalmat sugárzó nevével jelöld meg. 
     Ezekből a kövekből készül el a Kapu, melyen keresztül a Külső Pusztaságból behívod az emberi világot és az időt. 
Éjszaka imádkozz a köveknél, mígnem a Hold ragyogása megszűnik, fordítsd arcodat érkezésük irányába, mondd ki a szavakat és tégy egy gesztust, mellyel előhívod az Öregeket és parancsold meg nekik, hogy lépjenek újra a Földre. 

A különféle jelekről 

A leghatalmasabb jelet bal kézzel készítsd el és a Rituáléban használd fel. 
    Az első jel a VOOR jel; a természetben ez az Öregek igazi jelképe. Ezt használd mindig, ha hívni kívánod azokat, akik a Küszöb mögött tartózkodnak. 
    A második jel a KISH jel; ledönti az összes akadályt és kitárja számodra a Világegyetem szintjeinek ajtaját. 
   A harmadik helyen áll KOTH hatalmas jele, mely lepecsételi a Kaput és őrzi az ösvényeket. A negyedik jel az Öregebb istenek jele. Azokat védelmezik, akik éjszaka akarják felébreszteni az erőket; legyőzik a félelmet és az antagonizmust. 
    (Megjegyzés: Az Öregebb istenek jelének van még egy másik formája: szürke kőbe vésett Mnar a Legöregebbek örökkévaló hatalmának megtartására szolgál.) 

Njarlathotepről 

Hallom a settenkedő Káoszt, mely a csillagokat szólítja. 
     És megteremtették Njarlathotepet mint saját küldöttüket és őt Káoszba öltöztették, hogy alakja örökre elrejtőzhessen a csillagok között. 
    Ki ismeri Njarlathotep titkát? Ő ugyanis azoknak maszkja és akarata, akik akkor léteztek, amikor még nem létezett az idő. Papja az éternek, lakója a levegőnek és sok arca van, melyet senki sem vesz észre. Suttog az emberi álmokban és mégiscsak: ki ismeri fel alakját?

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok