Termékek Menü

Barett A mágus

Barett A mágus AZ ALKÍMIÁRÓL, ANNAK ISTENI EREDETÉRŐL STB. – A MESTERSÉGBEN VALÓ TÖKÉLETESsÉG ELÉRÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI – KI A BEAVATOTT  - A KABBALÁRÓL – A RÓZSAKERESZTES BEAVATOTTAKRÓL – A BEAVATOTTÁ VÁLÁS LEHETŐSÉGE – HASONLÓKÉPPEN, HOGY A LAPIS PHILOSOPHORUM (Bölcsek Köve)  LÉTEZIK A TERMÉSZETBEN, ÉS HOGY EZT KIELÉGÍTŐ TEKINTÉLYEK BIZONYÍTJÁK, ÉS HOGY NEM MIND IMPOSZTOROK AZ ALKIMISTÁK VAGY AKIK ANNAK VALLJÁK MAGUKAT – AZ ISKOLÁK BOLONDSÁGÁNAK BIZONYÍTÁSA ÉS AZ Ő BÖLCSESSÉGÜK BALGASÁGA – A KÉMIAI FILOZÓFIA GYŐZELME VAGY HOGY A HERMETIKUS MESTERSÉG ELŐBBRE VALÓ MINDEN MÁSNÁL

Nem szükséges itt részletes fejtegetésbe bocsátkozni az alkimista szerzők és filozófusok érdemeiről. Elegendő annyit mondani, hogy az alkímia - a természetbölcselet legfőbb próbaköve - isteni eredetű: a mennyből hozta azt Uriel angyal. Zarathustra, az első tűz által lett filozófus tiszta aranyat készített mind a hét fémből: a Szaturnusz ágyából fölkelő napot tízszer fényesebbé tette és a holddal kapcsolta össze, melyek ott közösülve számos halhatatlan természetű ivadékot nemzettek: egy tiszta, élő, spirituális napot, mely saját isteni fényének refulgency-jában ég, egy fensőbbséges és tüzes természetű magot, egy erős nemzőt. Ez a Zarathustra volt az alkímia atyja, aki isteni megvilágosultságát föntről kapta. Mindent tudott, de úgy tűnt, nem tud semmit. Az ő mesterségének elvei hieroglifákban maradtak ránk, de olyan fajtákban, hogy senki más, csak a mennyek kedvencei szüretelhették annak gyümölcseit. Ő volt az első, aki a tiszta kabbalát a legtisztább aranyba véste és amikor meghalt, visszaadta az ő atyjának, aki bár örökké él, nem nemzette őt. Ez az atya adja azt tovább az ő fiainak, akik éberen, kreatívan és szorgalmasan követik a bölcsesség elveit tiszta, szűzi és szabad elmével.

        Hermes Trismegistus, Geber, Artephius, Bacon, Helmont, Lully és Basil Valentine rendkívül mélyen, de homályosan írtak és egyikőjük sem írja le a keresett dolgot. Egyesek azt mondják, meg volt nekik tiltva, hogy megtegyék, mások pedig azt, hogy nyilvánvalóan és érthetően írták le azt, de néhány apró pontot, részletet megtartottak maguknak. Akármilyen messzire is vezetnek bennünket a fő dologtól, egyben biztos lehetsz: valami értékeset mindegyikből lehet meríteni.

                   Geber jó – Artephius jobb – de Flammel a legjobb, és még ennél is jobbak azok a tanácsok, amelyeket mi adunk, ugyanis segítségükkel az ember /ha követi a mi utasításainkat/ sosem fog hiányt szenvedni aranyban. Következésképpen lehetséges kiválasztottá válni, de először „keresd az Isten királyságát és mindezek a dolgok megadatnak neked”. Ez megcáfolhatatlan igazság és egy hatalmas titok rejlik benne – „keress és találni fogsz” - , de ne felejtsd el, bármit kérnél is, azt fogod megkapni.

                   A kabbala legmagasabb rendű tisztaságában benne foglaltatik e könyv számos alapelvében. A kabbala tesz bennünket képessé a megértésre – arra, hogy megértésünket cselekvésre váltsuk és azáltal tudásra tegyünk szert – a tudás tesz minket Isten gyermekeivé – és Isten a neki tetszőket kiválasztottá teszi a bölcsességben. Kiválasztottnak lenni Isten akarata szerint nem lebecsülendő elhívás.

                   A rózsakereszt nemes és erényes fivérei szentségként tisztelik ezt az igazságot: „az erény nem menekül egy embertől sem”. Következésképpen mennyire kívánatos dolog az Erény! Először is bölcsességet tanít nekünk, azután felebaráti szeretetet, szerelmet, könyörületességet, hitet és állhatatosságot. Mindezek az Erény jellemzői, következésképpen fizikailag lehetséges minden jó szándékú ember számára, hogy kiválasztottá váljon, feltéve, hogy félreteszi érvelésének büszkeségét, minden makacsságát, vakságát, képmutatását, hitetlenségét, babonásságát, csalfaságát, stb.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok