Termékek Menü

Clifford Bias Tíz isteni Szefira a kabbalisztikus kardon (Villám)

Clifford Bias Tíz isteni Szefira a kabbalisztikus kardon (Villám)

           Clifford Bias Tíz isteni Szefira a

                            kabbalisztikus kardon (Villám)

 

Istenség


Keter -Korona
Csodálatraméltó intelligencia. Keter a legfennköltebb egység, AZ, ami előtt SEMMI SEM LÉTEZETT, AZ, ami MINDENKI és MINDEN, ami EGYEDÜLÁLLÓ. Isteni neve Eheieh, vagyok, aki vagyok. Ez Aum, Amoun, Ámen, Brahma, Khepera, Neb-er-tcher, a világegyetem Ura. Ez Arik Anpin, Macroproszopusz, Nagy nyugalom, Fehér fej, legöregebb az ÖSSZES ősi közül. Mágikus képmása egy öreg szakállas király jobb profilból nézve. Kether Rashith ha Galgalim, szférája az elsődleges mozgásnak, a kereszt által szimbolizált elsődleges örvényszerű mozgás. A következő jelképek a kör közepén lévő pont, az oltár feletti lámpás, repülő héja, kivirágzott mandulafa és hibátlan gyémánt. Illata ámbra. Keter a gyökér és a levegő lényege – Ruach, lehelet, Prana, Pneuma, Spiritus – magának az életnek a lényege, minden élet alapja, ami csak létezik. A mikrokozmoszban ez a Monad, Atman, Yechidah.

 

Chochma Bölcsesség


Fénylő intelligencia. Chochma isten-férfi, Chiachot tartalmazó isten-atya-fiú, alkotó energia. Isten neve Yah-weh vagy Jehovah, a lét lényege. Ez egy isteni atya, Ab, Abba, Yah.
Ez Jod Tetragrammatonja. Chochma a világegyetem. Szférája az állatövnek, szférája a mozdulatlan csillagoknak, Mazloth az égbolt, Nut vagy Nuit a mennyország, Uran olyan mint egy csillagos égbolt és ezzel úgyszintén Uran szférája. Chochma a tűz gyökere és alapja. Ez egy felemelt bottal vagy a hatalom jogarával, közvetlen igézettel, vörös, csúcsával felfelé irányuló egyenlőszárú háromszöggel, toronnyal, éllel, haranggal, lingammal és olyan testrésszel szimbolizált alkotó hatalom, amit a dicsőség Belső ruházatának neveznek. Ennek mágikus illusztrálása egy szakállas férfialak vagy bármelyik atya képe. Drágakövei a türkiz és csillagrubin. Növénye az amaránt – bárányparéj. Chochma számára szent a sas, a héja és a hattyú. A Chochma királynői színei közé tartozik a mag színe és a szürke. Illata a pézsmaillat. Féme az urán és az összes radioaktív elem. Chochma jang, pozitív, férfias, száraz és keserves erő. Ez az örök férfiasság, a titokzatos férfi atya-fiútestvér-férj-fiú, Chia, szándék.

Bina Megértés


Gyönyörű intelligencia, istennő, isten-anya. Az isten neve Elohim, az a szó, melynek gyökere El, férfiasan egységes szám, aminek végződése nőies többes szám, ami utalás istenre, akiből az istenek vagy istennők erednek. Bina egy nagy anya, az élet kapuja két aspektussal: Aima, a termékeny anya fénye és Ama, a sötét terméketlen anya. Bina Anima Mundi, a világ lelke, isteni anya, a Tetragrammaton elsődleges He-je. Ez Marah, a nagy tenger. Ez MARIA, a mennyország királynője. Ez a tízezer elnevezés, sok név – Ízisz, Sakti, Tefnut, Szibilla, Demeter, Rhea, Héra, Júnó, Frigga, Kwan-yin és más – Úrnője. Bina gyökere és alapja a víznek. Az élethez saját elsődleges formája révén jutott a nagy tenger vizében. Jelképei a pohár, serleg, kút, barlang, kék, csúcsaival lefelé irányuló egyenes szárú háromszög, Yoni – amit a beburkolás külső ruházatának neveznek. Királynői színe a fekete és mágikus illusztrálása a férjezett asszony, a matróna. Bina Neptun szférája. Illata a mirha. Drágakövei a gyöngy és a csillagzafír. A liliom és a lótusz tartozik hozzá, csakúgy mint a páva, méh, disznó, tehén és nőstény oroszlán. A kémiában oxigén. Jin, negatív, nőies, nedves és hűvös. Ez az örökkévaló nőiesség, titokzatos nő, anya-nővér-feleség-lány. Anima, Neshamah.

Daat


Chochma az erő. Bina a forma. Közös pontjuk az, hogy létrejön-e vagy keletkezik-e a Szefira, mely titokzatos; az a Szefira, amelyik nem rendelkezik semmiféle számmal; az a Szefira, amely nem kerül ábrázolásra a villámfény útján. Ennek neve Daat.

Daat Ismeret


Szent intelligencia. Ez férfi-nő egyesülése szexuális ölelésben. Isteni neve Tetragrammaton-Elohim vagy Yahweh-Elohim, Istenek istene. Daat szférája a Szaturnusznak, Shabbathai. Daat az ismeret. Itt az – ismeret – a szó bibliai értelmében olyan, mint ahogy a férfi -ismeri- saját feleségét. Daat elsődleges menedékhelye az egységes Chochmának és Binának, jangnak és jinnek, bölcsességnek és megértésnek. Daat úgyszintén elsődleges titokzatos produktuma ennek az egységnek. Daat a szakadékban rejtőzik. Daat az – angyalok bukása –.

Szakadék


Három istenség és hét alsó Szefira választja ketté a Szakadéknak nevezett roppant nagy útvesztőt. A villámfény ereje lefékeződik vagy lelassul a szakadékon történő áthaladáskor. Ezen áthaladáskor úgyszintén megváltozik a polaritás is.

Chesed - Szerelem


Gedulla, nagyszerűség. Mérő, összetartó intelligencia vagy menedéket nyújtó intelligencia. Isteni neve: El, teremtő Isten. Ez Amoun, Brahma, Zeusz, Jupiter, Jove, Wotan a szerető, kedves, igazságos, nagylelkű, fenséges és könyörületes közönséges atya szerepében. Ez VISHNU, a teremtmények védelmezője. Chesed Cadik, Jupiter szférája. Anabolikumot, az erők tömeges aspektusát helyettesíti. Ez olyan Úr, aki jó pásztor. – Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm- Helyettese a pápa, Il Papa, püspök, pap mint atya, miniszter vagy rabbi mint pásztor. Chesed, a könyörületesség, a jótétemény, jóindulat, az atyaúristen vallása, aki mint szerető, kedves és könyörületes atya került ábrázolásra. Mágikus illusztrálása a mindenható, koronázott király. Eszközei a pásztorbot és királyi jogar. Chesed királynői színe a kék. Illata cédrusillat. Drágakövei a pokolkő, ametiszt és zafír. Számára szent az olajfa, cédrus és fehér lóhere. A mesebeli egyszarvú a kedvence. Chesed a létezés akarata, az élet óhaja.

Gevura Erő


Pachad, félelem. Alapvető intelligencia. Isteni neve Elohim Gebor, Hatalmas isten. Gevura az erő katabolikus, bomló elemet képviseli. Hívják szigorúságnak is. Kegyetlenségről, destrukcióról van szó. Mágikus képzelete egy erős harcos a saját harci kocsijában. Ez Hórusz csakúgy mint az erő Ura, Nephtüsz mint a szigorú Úrnő. Ez Síva, a teremtmények elpusztítója, Káli, a megsemmisítő istennő, Árész, a háború Ura, Mars, a háború Istene és Thor. Gevura Madim, a Mars szférája, a csaták Ura, a bosszúállás Istene. Gevura fegyverei közé tartozik a kard, a lándzsa, az ostor és a lánc. Királynői színe a bíbor. Gevura szaga izzó fémre, puskaporra és égő kénre hasonlít. Ásványai a vas, acél és kén. Fája a fehér dió. Élőlénye a mesebeli baziliszkusz, ami ölni tud a tekintetével. Drágaköve a rubin. Gevura a nemlét akarata, a halál óhaja.

Tiferet Szépség


A közvetítő befolyás intelligenciája. Chochma az atyaúristen, Bina pedig az anyaistennő. Tiferet az isten fia. Ez a Vav Tetragrammatonja, szent jegy, isteni szó. Keter nézőpontja szerint Tiferet egy gyermek. Krisztus gyermeke, Ben fia, Hórusz gyermeke, Hoor-par-Krat vagy Harpocratesz gyermeke, Aurora csakúgy mint a derengés istennője. Mágikus elképzelése: hímnemű gyermek. Malchut nézőpontjából Tiferet egy király. Ez Malekh király, Asar vagy Ozírisz, Ráma, Krisna, Buddha Úr, Krisztus király. Mágikus alakja a fenséges király. Az erőátvitel szempontjából (ez Tiferet, olyan közvetítő, aki az aláhulló erőt saját alakjára alkotja meg) Tiferet egy áldozatos isten. Ez a szenvedélyeitől szenvedő Krisztus, Adonisz, Dionüszosz, Bacchusz. Mágikus illusztrálása a keresztre feszítés. Tiferet Shemesh, szférája a Napnak és maga a Nap. Ez Ra, Amoun vagy Amon Ra, Apolló. Ez a bolygóközi Krisztus, szoláris jegy. Tiferet mindig megtestesülést, istennek emberi formába történő testet öltését jelenti. Ez Ozírisz, Ráma, Krisna, Buddha Guatama, Jézus Krisztus, Mithrasz. Tiferet közvetítő eszköz isten és ember között. Ez egy ego közöttem és személyem között. Ez Manas, Aib. De legelőször is és leginkább Tiferet Isten kegyeltje. És emlékezz vissza, hogy Tiferet éppúgy a férfi lelkiismeretének szelleme, valóságos ember, önmagával, önmagában Krisztussal, buddhista önmagával, az ember fiával, a fiú emberével. Tiferet isteni neve Tetragrammaton Aloa Va Daat, az erő istene. Jelképei a kivégzőhely keresztje, rózsakereszt, eucharisztikus ostya és bor. Színe az aranysárga. Illata az olibanum, aromatikus mézga a Boswellia nemzetség fájából.
Ásványa az arany. Élőlénye a Főnixmadár, oroszlán és pelikán (amely fiókáit saját vérével táplálja). Drágakövei a topáz és a sárga gyémánt. Növénye a tölgyfa, akác, babérfa, és a kőrisfa. Eleme a levegő, Ruach.

Paroket


Tiferet alatt található szétterítve a Paroket nevű fátyol, amely az erő rétegét elkülöníti az alak rétegétől. A változásra akkor következik be, amikor áthatolásra kerül sor a fátyolon keresztül, miközben a lefelé irányuló energia lefékeződik és a felül hatást kifejtő energia felgyorsul. A fátyolon történő áthaladáskor megváltozik a polaritás is.

Necach Győzelem


Okkult vagyis Titokzatos intelligencia. Az isten neve Tetragrammaton Ceva’ot, Vendégszerető úr. Necach Nogah, szférája a Vénusznak. Mágikus illusztrálása egy szépséges, meztelen nő. Ez Kama. Ez Hathor, Aphrodité, Vénusz, Freya, minden Szerelem istennője. Színe a smaragdzöld. Jelképei a kézben lámpást hordó alakja, Vénusz öve és a győzelem babérkoszorúja. Élőlénye a holló, és a galamb. Növénye a rózsa és a babérfa. Ásványa a réz és bronz. Illata a benzoe (a szumátrai fa gyantája, de közel áll hozzá a keserű mandula és kámforja olajának keveréke).

Hod Dicsőség


Nevezik Dicsőségnek is. Ragyogó intelligencia. Isteni neve: Elohim Ceva-ot, vendégszerető isten. Hod, gyönyörűség vagy dicsőség, ez Kokab, szférája a Merkúrnak. Ez Prana. Ez tudat-tudatalatti kettőssége. Ez a gondolkodás energiája. Mágikus illusztrálása a hermafrodita. Ez biszexuális személy. Hod Thot, Tahuti, Hanuman, Hermész, Merkúr, Odin, Loki. Hermész eszköze Caddueceus (Merkúr) két kígyóval, ami a Merkúr két áramlatát képviseli. Kőműves köténye van. Övé a neve és a vers hatalma. Színe a királynő skáláján a narancsszín. Élőlényei azok a teremtmények, amelyek a fürgeségre emlékeztetnek. Ide tartozik az anubisz és a sakál. Növénye a gyíkhagyma (Homérosz szerint ez bűbáj elleni növény) és a vadon növő fokhagyma.
Ásványa a higany, ezüst. Drágaköve az opál, illata a sztorax.

Jesod Alap


Befolyást felosztó intelligencia. Isteni neve Sadaj El Chaj, mindenható eleven isten. Jesod Levanna, a luna, Hold szférája. Ez libidó. Ez Akasa. Ez a dagály és apály, szilárdság és folyékonyság. Ez a bölcsek asztrálfénye, éteri világ, éteri vagy eleven test, Ethere. Benne rejlik az igazság kettős megnyilvánulása. Mágikus illusztrálása a csinos meztelen és nagyon erős férfi. Ez Atlasz. Su, a Mennyország Ura, Ganesa, Zeusz, Jove, Jupiter mint alapzat, Hermanubisz, mint a szélsőség Ura, határt jelölő Terminusz. Itt Diana a Hold Istennőjeként van jelen, de Diana egyben egy fallikus kő is. Itt van az ityfallikus Hermész, Pán, Priapusz. Ide sorolható az összes fallikus isten. Jesod egy oltár, az egyház alapja. Élőlényei az elefánt, teknősbéka és a varangy. Növénye a fügefa, mandragóra, ginzenggyökér, damiana és johimba. Jesod számára szent az összes gyökér, mert az alapot képviselik. Jesod ásványa és drágaköve a szilícium. Színe a lila. Jesodot illeti az összes szag és illat, de különösképpen a jázmin illata. Féme az ezüst.

Malchut Királyság


Testi intelligencia. Malchutban az isten neve Adonaj Malech, Úr, aki király, vagy Adonaj ha Arec, a Föld Ura. Malchut a kapu: a halál kapuja, a könnyek kapuja, az imádság kapuja, a hatalmasságok lányainak kapuja, kapu az édenkertbe. Malchut hercegnő, szűz, aki Kallah mennyasszonya lesz. Ő az utolsó Tetragrammaton, mint ikertestvér és a gyermek, Va fiúcskájának jegyese. Feljebbvalója a legmagasztosabb anya Bina, ő tükröződik vissza a Malchutban, és aki ezért az anya, Malchut királynőjének, a természet anyjának alárendeltje lesz. Malchut a Föld szférája, mely ugyancsak szférája az elemeknek - a tűznek, a víznek, a levegőnek és a földnek. Itt a szfinx mint ezen négy elem összetétele jelenik meg. Mágikus illusztrációja fején koronával egy trónon ülő fiatal nő. Ő Perszephoné, a szűzies föld. Ezek Ízisz és Nephtüsz mint tökéletlen szüzek, amíg teherbe nem esnek. Az elhanyagolt szüzek hagyományos fája a rezgőnyár. De a lány éppúgy anya, mint ahogy az anya leány, és így Malchut is Lakshmi, Démétér és Ceresz istennők anyja. Malchut királynői színei a citromsárga, a meggypiros, az olajzöld és a fekete. Drágaköve a természetes kristály.
Ásványa a só. Perszephoné által lehullik a gránátalma. Malchutot illeti az összes gabonaszem – búza, zab, kukorica, rozs, árpa stb. Illata a vadmajoránna. Malchutot illeti az oltárkápolna két helyiséggel. Malchut egyfajta bejárat a templomba. Malchut a papok vagy mágusok szandálja. Ide tartozik szent Lukács és annak zsoltára. Jóslás a föld kipontozott képéből.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok