Termékek Menü

Boszorkány és ördög szövetsége

Boszorkány és ördög szövetsége

             A szövetségről

 

A boszorkány és az ördög szövetségének általános mítosza került megörökítésre a festményeken és metszeteken századokon keresztül, mindmáig. A félelem a boszorkányok mágiájától és titokzatosságától tovább tart. A középkorban azt tartották, hogy a boszorkánynak nincs reménye az ördöggel kötött szerződésből kimenekülni, mivel a pártfogásért cserébe nem fogja elmulasztani, hogy eljöjjön és a lelkét kérje fizetség gyanánt. Ezek a hiedelmek dominálnak a középkori ikonográfián is, amely gyakran ábrázolja a boszorkányokat és mágusokat, amint együtt lovagolnak a kecskén vagy az ördögöket, akik éppen elviszik a boszorkányokat. A Sötétség Hercegét gyakran ábrázolják fekete lovon ülve, amelyik mindig balra vágtázik, szintén baljós momentumként.

Az ősi folklór és mitológia egy lehetséges magyarázatot kínál a Sötétség Hercege és a szigorú erkölcsű hajadon kapcsolatára. Arra is kínálnak magyarázatot, hogy ez a szokatlan páros milyen kapcsolatban van az évszakokkal. A történet úgy szól, hogy az időszámítás előtt, amikor az Istenek  a Földön jártak és beszélgetettek  az Emberrel,  az Arany Gabona és minden természeti adomány Asszonya, Démétér Istennő gyönyörű leányt szült a hatalmas Zeusznak.

A főpap a papnő boros kelyhébe meríti tőrét, szimbolizálva ezzel az Isten és Istennő képviselőinek, a férfinek és nőnek az egyesülését.

Perszefónénak nevezte el gyermekét, és mindenkinél jobban szerette. Perszefóné szelíd, gyönyörű fiatal nővé cseperedett. Aki látta, mindenki szerette. Korénak, a Hajadonnak nevezték és jelenléte csodálatossá tette a világot. Kedvessége és bája még az Alvilág Sötét Urának, Hádésznak a szívét is megdobogtatta, és vágyra lobbantotta. Egy napon, amikor Perszefóné ártatlanul és gondtalanul virágot szedett a réten, a Sötétség Ura feljött a Föld mélyéből és levitte őt királyságának mélyébe, messze a napfénytől és mindattól, amit ismert és szeretett.

             Démétér vigasztalan volt. Szépségét sötét fátyol alá rejtette és bejárta a széles világot, fáradhatatlanul keresve szerelmetes lányát. Amint Démétér elrejtette az arcát és gyászolni kezdett, a Föld szenvedett és meddővé vált. A mező nem termett gabonát, a szőlőtőke nem hozott gyümölcsöt.

            A félelemmel és éhséggel sújtott emberiség az Istenek segítségéért esdekelt. Az Istenek igyekeztek rábírni Démétért, hogy enyhüljön meg, és újra áldja meg a Földet, de őt lánya visszatérésén kívül semmi nem indíthatta meg.

            Eközben Perszefóné Hádész palotájának folyosóin bolyongott. Szépsége úgy tündökölt, mint ezüst hold a sötétségben. A Sötétség Urának minden ajándékát visszautasította, nem evett semmit attól félve, hogyha eszik Hádész ételéből kénytelen lesz örökre vele maradni. Hádész végül ráállt, hogy elengedi a hajadont, de úgy tűnt, hogy az iránta érzett mérhetetlen szerelme visszhangra talált Perszefóné szívében. Sikerült rávennie, hogy egyen néhány gránátalma magot, mely az ősi tanok szerint a szerelem és a házasság szimbóluma. Igaz, hogy az emberiség félt a Halál érintésétől, de ölelése feloldoz a szenvedéstől és a fájdalomtól, az öregség és szenvedés szomorúságától, a lélek nyugalmat és enyhülést talál királyságában. Perszefóné érezte Hádész magányát és vágyódását és kedves szíve megdobbant. Amikor Démétér együtt volt a lányával, szíve tele volt örömmel., de amikor megette a gránátalma magot, rettegés töltötte el. Az Istenek hosszan és komolyan tanácskoztak, és a Föld érdekében egyezséget kötöttek. Perszefóné, az év harmadrészét férjével tölti, kétharmadát pedig az anyjával.

            Ezért van az, hogy a sivár téli hónapokat a tavasz áldása követi, amikor az egész világot életre kelti Démétér abból fakadó öröme, hogy leánya visszatért az alvilágból.

A boszorkányság, modern formájában az 1940-es évek végén vált ismertté, mint a legfiatalabb vallások egyike. Sok más valláshoz hasonlóan feladata az, hogy az egyént vagy a közösséget a világegyetem isteni alkotó elvét alkalmazva a mélyebb megértés irányába terelje. A Boszorkányságnak négy fő hagyománya van: Gardneriánus Wicca, az Alexandriánus Wicca, és Traditionális Wicca, midegyik saját szertartásaival és hiedelmeivel.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok