Termékek Menü

A voodoo-mágia

A voodoo-mágia

          A voodoo-mágia

                         Bevezetés 


A VOODOO név a benin „Vodun" szóra vezethető vissza, ahonnét a legtöbb nyugat-indiai rabszolga származott, és kiknek utódait még ma is főként a karibi térségben találhatjuk meg. Az egyház ebben a kultuszkomplexumban a pogányság ördögi megnyilvánulását látta és megpróbált vele – mindenesetre hasztalanul – harcolni. A voodoo manapság jelentős szerepet játszik a turistacsalogatásban. 
Sajnos ezidáig, különösen Németországban csak nagyon kevés használható olvasmányt találni a voodoo kultuszról, kiváltképpen a gyakorlásra vonatkozó könyveket, hogy megismerkedhessünk a voodoo mágia anyagával, tanítható legyen és mágikusan továbbképezhessük önmagunkat. A voodoo mágia a világ előtt messzemenőkig rejtve maradt és lényegében csak Haitire korlátozódott. A turizmus és a tömegmédia mégis gondoskodott arról, hogy Haitit nyaralóparadicsommá tegye és a voodoo fogalma ne maradjon sokáig felfedezetlen. Így tudott a voodoomágia, részben a mi szélességi fokunkon is megtelepedni. 
A tapasztalati és tanulóidőmet egy Maracaiból származó venezuelai voodoo papnál töltöttem, aki megtanított a régi rítusokra és a mágikus hívásra. Ebbe a könyvbe kívánom a legérdekesebb mágikus tapasztalataimat lejegyezni. De különösen a voodoomágia gyakorlati részét akarom behatóan elmagyarázni. 

Ezen a helyen ki kell hangsúlyoznom, hogy minden hívó és rituális szöveget nagybetűvel szedtem és feketével húztam alá, amellyel a rituális formulákat és a szellemidézéseket könnyebben felismerhetjük. Az idézőszövegben az adat (név) jelenik meg, az áldozat nevét kell megadni, akit meg akarunk babonázni. A voodoo tartalmának és tematikájának könnyebb megértése céljából a könyv végéhez csatoltam az idegenszavak jegyzékét. 


A munkaanyag 
Ezen a helyen röviden vázolni fogom a gyakorlati voodoo mágiához megkövetelt munkaanyagot. Szükséges: 
1. EGY MUTATÓUJJ, KAKASLÁBBAL VAGY ÁLLATI KOPONYÁVAL; 
2. EGY MOZSÁR, AZ ÁLLATI- ÉS NÖVÉNYI RÉSZEK ÖSSZEMORZSOLÁSÁHOZ; 
3. AGYAGFÖLD A VOODOO BABA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ; 
4. KIVÁLASZTANI AZ ELŐHÚZANDÓ GYERTYÁT; 
5. FÜSTÖLŐESZKÖZ ÉS FÜSTÖLŐSZÉN; 
6. AZ ACÉLTŰ KIVÁLASZTÁSA; 
7. EGY MEGFELELŐ INGA KIVÁLASZTÁSA (pl. ametisztből); 
8. VOODOO VÉDŐOLAJ; 
9. NÉHÁNY DARAB FEHÉR KRÉTA; 
10. EGY FÜSTÖLŐKŐ VAGY FÜSTÖLŐKÁLYHA. 


Az döntő előny, ha lehetőség szerint mindent magunk állítunk elő és az összetevőket is magunk gyűjtjük a rituáléhoz, hogy a mágikus kapcsolat könnyebben létrejöjjön. Néhány dolognál ez igazán nehézkes, úgy hogy néhányat meg kell vennünk, mint pl. a füstölőszenet, a gömbhalat, a kakasláb mutatóujját vagy a különleges füveket. 
Most használjuk a legszükségesebb beszerzett munkaanyagokat, így a legfontosabb alkotóelemet. Itt a „voodo-oltárról" van szó; ehhez átépíthetünk egy régi oltárt, vagy mindenki ügyessége szerint sajátkezűleg maga készíthet egyet. 
A klasszikus voodoo oltár mindegyikén elkülönültséget találunk, de mindnyájuknak fontos szerepük van egymással. Itt van a miniatűr koporsó példája, amit a feketemágiához és a mágikus munkához használunk, mellyel Ghedest (a temetők és a holtak urát) hívjuk. Különböző palackokat is találunk, melyek az afrodiziákum, a varázsitalok vagy a gyógyfüvek tárolására szolgálnak. Néhány üveg porral van megtöltve és a fakereszt sem hiányozhat. 
A kereszt színéről felismerhetjük, a voodoo mágia melyik fajtájával foglalkozik valaki és a Laos melyik fajtájával foglalatoskodik. A kereszt feketére vagy lilára van lakkozva, abból következtethetünk, hogy Ghedesszel vagy Loa-Petroval fog dolgozni és a voodoo sötét oldalával van dolgunk. Ha a kereszt egy másik színnel van becsíkozva vagy meghagyták természetes színét, akkor a houngan (fehér mágus) munkálkodására következtethetünk. 
A Paquet is említésre méltó eszköz, melyet egy voodoo oltáron találhatunk. A Paquettal egyfajta talizmánként bánunk, amit a mágikus gyógyításhoz használunk. Ez egyfajta "mágikus porszívó", ami felfogja a betegségeket. 
A Paquetnak két különböző fajtája van; a tollakkal díszített, ami pl. Loco istennek van szentelve és azonos a fekete kereszttel. Megszabadíthatunk vele egy nőt a kínjaitól, így ezt a Paquetot női eszközként állapítjuk meg, a férfi gyógyításánál egy hímnemű eszközt használunk. 
Felfedezhetünk egy kártyajátékot is, ami a jövőfejtést szolgálja, valamint egy ingát, egy csontot, egy machetét, szárított füveket, gömbhalat és sok más kuriozitást. 
Felkészülés a mágikus munkára 
Mielőtt rátérnénk a gyakorlati részre, előtte a mentális tréninggel kell foglalkoznunk: a saját szellemünkre való koncentrálással és a gondolataink egy bizonyos pontra irányításával. Ezzel a szellemet és a testet harmonizálhatjuk, mely mintegy egységgé válik. Csak a testileg és szellemileg egészséges emberek bírják ki ezt a megerőltetést, melyet az erős koncentráció okoz. Amikor a koncentráció ezen pontját elérjük, majd sok erőt spórolhatunk meg minden mágikus rituálénál. 
A mentális dimenzióban a neki megfelelő ént kívülről kapcsolhatjuk lefelé és az „odamenethez"; türelmetlenségnek nem szabad felbukkannia, a „szellempont" megtalálásakor, a Loasszal (szellemek) történő beszélgetésünkkor; a „szellemutazást" megkezdeni, nagyon nehéz és hosszabb gyakorlási időre van szükség. Mindenesetre vannak olyan emberek, akiknek már nagy tapasztalatuk van, akik megvannak gyakorlás nélkül is. Minden rituálénál és minden szellemidézésnél egy kongát vagy köveket monoton, állandóan fokozódó ritmusban kell ütni. A mágikus munkánál a ritmus elengedhetetlenül fontos dolog. 
A mágikus munkára való felkészülést három különböző fokozatra osztjuk. 


1. fokozat 
Tegyünk egy kongaritmust tartalmazó hanghordozót egy lejátszóba, vagy a barátunkkal ütessük a ritmust (a Caipora-zene is nagyon jól megfelel ehhez), és keressünk egy kényelmes ülőhelyzetet úgy, hogy a kezünk a térdünkön nyugodhasson és a lábunk ne zsibbadjon el. Legelőször csak a vert ritmusra koncentráljunk, míg teljesen el nem lazulunk. Ezután koncentráljunk a saját szívverésünkre, míg azt nem érezzük, hogy vérünk az egész testünkön keresztülpulzál. Ezt addig kell ismételni, míg végül már semmilyen akadályt nem érzünk ennél a gyakorlatnál. 


2. fokozat 
Ha az első fokozatot gond nélkül elértük, továbbdolgozhatunk a második fokozaton. Itt a helyiségben egy meghatározott pontra kell koncentrálnunk, míg nincsen az az érzésünk, hogy egyek vagyunk ezzel a ponttal. Ha ezt elértük, akkor kezdhetünk azzal, hogy a konga ritmusára ide-oda mozgunk. Most lehetővé válik, hogy a koncentrációval, a tánccal és a zenével eksztázisba kerüljünk és önmagunkat energiával töltsük fel. Ezzel elérhető az eksztázisnak egy magasabb formája, melyben egy kiválasztott Loa tudata a táncos testének hatalmába kerül. A mágikus munka ennek Loanak vagy segítőszellemnek a segítségével sokkal egyszerűbb lesz és rajta keresztül más Loakkal könnyebben kommunikálhatunk és elindulhatunk a közös munka irányába. A konga ritmusa lassan elhomályosul. Vigyázzunk arra, hogy semmilyen zavaró mellékzönge ne léphessen fel, ami a táncost a táncállapotából kiszakíthatja, mivel ennek negatív kihatásai lehetnek. Gyakran depresszióhoz vezethet, különösen akkor, ha már létezik egy kapcsolat a Loaval és ez hirtelen elhagyja a testet. 
A konga verésével csakúgy, mint a jelenlevők monoton énekével, lehetővé válik egy bizonyos Loa hívása, ami belép a mágus testébe. Ez a Loa nemcsak a mágussal kommunikálhat, hanem minden más jelenlevő személlyel is. Mielőtt megengednénk a Loanak a testünkbe való behatolást, pontosan meg kell ismernünk a Loa tulajdonságait és jellemét. Erről közelebbit a későbbi fejezetekben találunk. 


3. fokozat 
Most elkezdhetjük egy mágikus mutató feltöltését, ami kihagyhatatlan alkotóelem minden további mágikus munkánál. A mágikus mutatón keresztül az energiák egy meghatározott pontra, egy objektumra vagy egy személyre fognak irányulni és tömörülni. A mágikus mutató létrehozását részletesebben a következő fejezetben fogjuk bemutatni. 
A „tánc" után fogjuk a bal kezünkbe „mutatót", ami pl. lehet egy kakasláb vagy egy állatkoponya, és koncentráljunk arra, ahogy a saját testi energiánk beleáramlik a mutatóba. Ez egy rendkívül intenzív érzés, és itt kezdhetünk hozzá a „mutató" kimondásával a felszenteléshez. Előtte azonban még fehér krétával kell felrajzolni a padlóra Damballa Vevejét (lásd a 77. oldalon). Egy további mágikus pecsét ábrázolását is találjuk „A legfontosabb isten a voodooban és az ő Vevéje". A mutató kimondásához használjuk a következő formulát: 


„AZ ENERGIÁM ÁTKÚSZIK EBBE A MUTATÓBA, Ő LESZ 
EGY DARAB ÖNMAGAMBÓL – DAMBALLA ! 
AZ ERŐMET EZEN A MUTATÓN KERESZTÜL IRÁNYÍTOM, 
DAMBALLA VÁLASZTÁSOMNAK HELYÉRE ! 
AZ AKARATOMAT EZEN A MUTATÓN KERESZTÜL, 
A VÁLASZTÁSOM CÉLJÁRA – DAMBALLA !" 


Ezt az imát addig mondogatjuk egymás után, míg a mutató fel nem töltődik és míg „eggyé" nem válik a testünkkel. A mutató ezáltal azonossá válik az őt birtokló karjának mágikus meghosszabbításával. Most megvan mind a három fokozat, remélhetőleg sikeresen keresztüljutottunk rajta és fontos eszközként használhatjuk a mágikus munkához.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok