Termékek Menü

A templomosok és a gnoszticizmus közötti kapcsolat

A templomosok és a gnoszticizmus közötti kapcsolat A gnosztikus tanok egyik mellékágát a legjelentősebb egyiptomi gnosztikus, Baszileidész tanait követők képezték, akik voltaképpen ofiták voltak, és a második században bukkantak fel. Azt tanították, hogy a kezdetekben hét, a legkiválóbb természettel rendelkező létforma, vagyis eón létezett; ebben a trónra kerülés előtti hét kabbalista szellemet ismerhetjük fel. Ezen eónok közül az első kettő – név szerint Dyamis és Sophia, azaz a hatalom és a bölcsesség – nemzette a legfelső rend angyalait.
 A gnosztikusok istenségének, Abraxas-nak a nevét a 365-öt – azaz a csillagászati év napjainak számát – jelképező számjegyek teszik ki. Abraxas manifesztációja fiában, Nūs-ban (a tudásban) vagy Krisztusban, az eónok vezérében rejlik, aki leereszkedett a földre és emberi alakot öltött; megjelenésében megkeresztelkedett és keresztre feszíttetett (Mosheim: Eccles. Hist. I. kötet, 181.-184. old.). A manicheusok, akik tagadják az isteni fiú megfeszítésének tényét, és sajátos tanokkal rendelkeznek a Megváltó Jézusról, nevüket Manes-ből vagy Mani-ból származtatják; doktrínájukat először 270 körül Perzsiában terjesztették. Rejtélyesen szóltak az Anima Mundi-ról, az anyagról; istennek hívták ezt az elemet, és egyetértettek a rózsakeresztesekkel abban, hogy ez egy ellentétes erő, ami a földön és a mennyekben egyszerre jelentkezik, olyannyira, hogy mikor az egyik számára ez a sötét, a másiknak a fény és fordítva. A gnosztikusok hierarchiája egy főpapból vagy pátriárkából, tizenkét tanítóból és hetvenkét vezetőből vagy püspökből állt. A gnosztikusok az anyagot, azaz a testet gonosznak vagy sötétségnek hívták, s bizonytalanok voltak afelől, hogy működését tekintve aktív vagy passzív volt-e. Ezek az eretnekek úgy hitték, hogy az értelmes, egymást követő léteknek kisugárzásuk van – ezek az eónok (αἰώνες) –, melyek a teremtés különböző szakaszait alkotják. Így idővel egy rendkívüli lény jön létre – a demiurgosz –, aki nekilát az élettelen anyag megmunkálásának, azután megalkotja a létező világot. A buddhista pleroma-ra, vagyis a fény teljességére emlékeztethet ez. A megsemmisülésben vagy a dicsőségben való elmélyedés ez, megfeledkezve az élet terhéről. Itt, a fény teljességében – vagy az emberi eszme szerinti világtól, az élettől való teljes függetlenségben – lakozik a legfőbb Isten; de ez nem az a semmi, ami a gondolatainkban él; ez azért olyan, mert semmi sem fogható fel belőle. Az alexandriai gnosztikusok ragaszkodtak ahhoz a nézethez, hogy az anyag élettelen, vagyis passzív; a szíriai gnosztikusok azonban aktívnak tartották azt. Valentinus 140 körül jött át Alexandriából Rómába. Szt. Ágoston gnosztikus befolyás alá került, és húszéves korától huszonkilenc éves koráig – vagyis 374-től 383-ig – vallotta is hitüket. Könyveiknek az alábbi címeket adták: a Mysteries, a Chapters (Fejezetek) vagy Heads, a Gospel és a Treasure. Lásd még: Beausobre, Walch, Fuësslin és Hahn.

A gnosztikusok úgy tartották, hogy Krisztus tanításait még saját tanítványai sem értették meg teljesen; s ezért azt ígérte, hogy belátható időn belül egy még nagyobb apostolt, a vigasztalót küldi le, akinek az lesz majd a feladata, hogy az igazságot különválassza az álnokságtól. Ez a Vigasztaló jelent meg Manesben.

A Liechfield katedrális nyugati homlokzata a női és a férfi elemek egyesülésének pontosan ezt a mitikus gondolatát jeleníti meg a párhuzamos, egységes, kettős torony képében.

Az egyiptomi hieroglifák értelmezésére való igény nyilvánvaló, ahogy azt az egyiptológusok is állítják; az ember, ha szorgalma nem lankad, vágyait valószínűleg elérheti, azonban roppant kétséges, hogy nem járunk-e tévutakon ezzel kapcsolatban. A néhai Sir George Cornewall Lewis művében, a History of Ancient Astronomy-ban meggyőzően tárja elénk a hieroglifák értelmezésének feltételezett helyességét. Az egyiptológusok – legjelentősebb képviselői Champollion, Rawlinson, Dean Milman, Sir George Lewis (talán a legkiválóbb kritikus), Wilson professzor, Sir Gardner Wilkinson, Dr. Cureton, Dr. Hincks, M. Oppert, Mr. Fox Talbot – szerfölött terjedelmes, leleményes és kézenfekvő kutatásai és következtetései nem igazán feszegették ezt a talányt. A modern ember számára zavarba ejtőek maradnak ezek; s valószínű, hogy megtartják olvasatlan rejtélyüket mindaddig, amíg a piramisok kövei és a Szfinx emléke – már ha látható alakja nem – fennmarad. Úgy véljük, a modern elmélkedők nem rendelkeznek azzal megfelelő, titokzatos felfogóképességgel, amivel a hieroglifákban lakozó, reménytelen – a feltárást szánt szándékkel elkerülni látszó – titok megoldására bukkannának: a legsikeresebb olvasatok is valószínűleg csupán találgatások, amiket a már készen kapott hasonlóságokra és azonosságokra alapoznak.

A londoni Temple Church rengeteg olyan mitikus ábrát rejt, amit a rózsakeresztes vonatkozásokban is fellelhetünk. A hosszú templom boltíveiben, a számos helyen ismétlődő Beau-séant mellett heraldikai alakzatok sorjáznak: ezüst, egy kereszten vörös, az Agnus Dei, vagy a húsvéti bárány; arany, vörös, az Agnus Dei, a templom zászlaját lobogtatja jobb válla fölött, vagy egy vörös keresztes, háromrét bevágott lobogót; azúr, a nyújtott kereszt, élesen előtűnik a félhold ezüstből, felfelé álló szarvak, a kereszt mindkét oldalán, egy arany csillag.” Ez utóbbi alakzat Szűz Máriát jelképezi, és egy keresztet ábrázol, amint egy hajó (argha) árbocaként előtör egy mindkét végén hajlott félhold, vagyis navis biprora közepéből: azúr, átszőve estoile-vel, arany. A templomosok nagymesterének botja egy négyágú vagy négyszárnyú, hajlított, fehér alapon vörös kereszt. A nyolcágú buddhista kereszt szintén funkcionált templomos lobogóként is. A templom ívei bővelkedtek hullámos vagy tekervényes lángú estoile-kben, vagyis csillagokban. A Temple Church keleti végén lévő oltárán van egy nyújtott lábú arany flourie kereszt, hullámzó estolie-mezőben; jobbra a tízparancsolat, felette az A és Ω (alfa és omega) kezdőbetűk; balra pedig a Megváltó monogramjai: I C ּ X C; alatta az Úr imája. Az egész oltár női színekkel és jelképekkel van felvértezve, minthogy a Temple Church-t Szűz Máriának szentelték. A vörös alapon fehér Pegazus, a szárnyas ló a templomosok jelképe. A templomosok sírboltjai – melyeket a londoni templomban kör alakban rendeztek el – korai angliai román formájúak, a dos d’âne-vel. Tetejük háromszögletű, a hosszanti szegélydíszítés végigfut a templomok fenti végében lévő fej szájától, és a látszólag tudatosan csüggedt teremtmény szarvas koponyájától kiindulva. A felületen lévő fej a sír fedelének díszpontjában található. Ezeknek a templomos síroknak minden görbületében sok meglepő jelentéssel találkozhatunk, azonban roppant kimerítő lenne most mindegyikre tökéletes magyarázatot találnunk.

A püspökbot kampós vége a levéldíszből előbukkanó S.S. hullámzó kanyarulataira utal, s és Szűz Máriát jelképezi. Ez főképp William of Wykeham, a winchesteri St. Mary College alapítójának szobrán figyelhető meg: bal kezében az egyházi püspökbotot tartja, miközben jobb kezének két kinyújtott ujjával a szokásos áldást osztja. A bot a Szentlélek, vagyis a második személy pásztorbotja.

Lássunk most néhány eredeti gnosztikus talizmánt! Számos alakzatot és szimbólumot ismerhet majd fel az olvasó, melyek a londoni Temple Church-ből és a templomosok más országokban előforduló jelképeiből ismertek, és amiket a titokzatos hiedelmekkel – összefoglaló nevén a gnoszticizmussal – hoztak összefüggésbe.

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok