Termékek Menü

A házak ezoterikus jelentése

A házak ezoterikus jelentése

         Győrffy László

             A házak ezoterikus jelentése

 

A születési képlet házai általában az alábbi jelentőségeket indikálják:


Az I. ház:

Az arc színe és jellege (szép, vagy csúnya). A test külső formája, életereje. Hajlam, karakter, temperamentum a létért való küzdelemben.Aurájának a színe: a zöld.


 

A II. ház:

Szegénység, gazdagság, szóval anyagiak, főleg ingóságok, pénz.
Aurájának színe: vöröses szürke.


A III. ház:

Értelem és intelligencia, képzettség, életbölcsesség. A közvetlen környezet (testvérek, rokonok, szomszédok). Tanulmányok, levelezés, okmányok. Rövid utazás.
Aurájának színe: ibolya

A IV. ház:

Meglett kor. Otthoni élet. Atyai ház. Ingatlanok. Öröklött hajlamok. Okkultizmushoz való viszony.
Aurájának a színe: kék.


Az V. ház:

Hírnév. Szerencse. Szenvedélyek. Szerelem, gyermek. Tanulmányok. Vállalkozás.
Aurájának a színe: sötétzöld.


A VI. ház:

Egészségi vonatkozások. Munkálkodás. Személyzet. Háziállatok.
Aurájának színe: világoszöld.


A VII. ház:

Társas- és szerelmi viszony. Házasság. Nyílt ellenség és ebből folyó pereskedés.
Aurájának színe: sárga.A VIII. ház:

Halállal kapcsolatos vonatkozások, annak helye és neme. Más halálához való viszony, így örökség (hozomány, vagy férj vagyoni viszonyai). Okkultizmussal kapcsolatos hajlamok.
Aurájának a színe: aranysárga.


A IX. ház:

Morális, vallási, intellektuális tulajdonságok. Élet és világfelfogás. Metafizikai- transcendentális beállítottság. Intuíció, inspiráció, okkult vonatkozások. Hosszú utazás.
Aurájának színe: narancssárga.


A X. ház:

Hivatás. Társadalmi állás. Emelkedés. Hírnév. Becsület. Kitüntetés. Erkölcsi felfogás.
Aurájának színe: vörös


A XI. ház:

Barátok, ismeretség és ezek segítsége. Remények. Szerencse. Támogatás.
Aurájának színe: barna


A XII. ház:

Életgondok. Az élet utolsó szakasza. Zárt intézetekkel kapcsolatos vonatkozások: fogság, kórház, elmegyógyintézet, kolostor, száműzetés. Ezekkel kapcsolatos peres eljárás. Tikos ellenség. Személyzet. Krónikus betegségek. Okkult ház.
Aurájának a színe: szürkés-vörös.

Ezekhez képest az I., III. és a IX. ház az intellektuális szakaszok a szellemi, erkölcsi, és a magasabb megismerésre való törekvés vo-natkozásaiban. A IV. VIII. IX. és XII. házak az okkultizmussal kapcsolatos házak abban a vonatkozásukban, hogy mennyire tud az illető az anyagi világ fölé emelkedni. A VI. és XII. ház még gazdasági dolgokkal is kapcsolatos szakasz, előbbi a kisebb, utóbbi a nagyobb állatokkal való vonatkozásban.
Minden ház bolygó sugárzása a szemben lévő szakaszok jelentőségére is kihat. A VI. VIII. XII. és részben a VII. ház az ártalmas szakaszok, a többi a jótékony – jó ház.
A házak, vagy szakaszok az ősrégi okkult filozófia szerint elsősorban a fizikai testnek a kifejezői. Ezért az anyagi síkon, vagyis a testi létformán legmélyebben alámerült, primitív lelkek még csupán és imperatíve a házpozicióknak a hatása alatt állanak.
A lelkileg-szellemileg fejlettebb embertípus már a zodiákusok és aspektusok (sugárzó szög) által átszínezett bolygóhatásoknak földi szimbóluma.
Ugyanezen tanítások szerint az I. ház a jelenlegi, az V. az utolsó előtti, a IX. a következő inkarnációt fejezi ki.

Az I. V. VII. és IX. házak szerelmi (házassági) vonatkozásai.
A születési képletben inkarnálódó emberi psziché fejlődésének a földi síkon egyik legfontosabb tényezője a szerelem, a szeretet. Ez a világokat fenntartó legfőbb erő a földi létformán nemcsak az organikus, hanem az anorganikus életnek is szabályozója. Häckel szerint az élet legelemibb alkotó részei, az atomok is vonzzák, vagy taszítják – szeretik, vagy gyűlölik egymást. Ez az a polaritás, amely a földi fejlődésnek alaptörvénye. Csak egymást a polaritást elve alapján kiegészítő egyedek alkalmasak a propagatív erő hatása alatt szaporodásra.
A szerelem, házasság és szeretet vonatkozásai a születési képletben az I. V. VII. és IX. szakaszból tünnek ki.
Ehhez képest az I. szakasz a vitalitás (élet) erő és ebből folyó propagatív-potenciális képesség kifejezője. Az V. szakasz a vágyak, élvezetek, szenvedély, szórakozás, erotika, más szóval a fizikai síkon anyagban manifesztálódó nemző-szaporodási képesség kifejezője és ennek átvitele az utódokra, a gyermekekre. A VII. szakasz vonatkozásaiban a libido már a pszihikai síkon a születési képlet pozitív (férfi) és negatív (női) magnetikus elemeinek a vonatkozásában, egyesülésében manifesztálódik. Amiként minden táras viszony ennek a háznak a jelnetőségében alakul ki, akként a férfi és a nő is közös és tartós kapcsolatukban és egymáson keresztül itt vizsgáznak s a polaritás örök törvénye alapján egészítik ki egymást. (Hogy ez az egyesülés legitim, vagy illegitim, ez mint a társadalmi törvények folyománya, a földi életet szabályozó Genezis szempontjából közömbös). Végül a IX. szakasz fejezi ki a már megtisztult, szublimálódott és magasabb megismerés felé törekvő emberi lélek felmagasztosulását a krisztusi szeretetben. Itt már megismeri a különbséget a szerelem és szeretet között, mely szerint az előbbi azért szeret, hogy kapjon, az utóbbi azért, hogy adjon. Itt már nem csalódik a szerelem, mert az ideáljában azt szereti, ami benne van, nem pedig azt, amit beleképzel.

(Győrffy László: Asztrológia)
részlet

 

 

Tartalomhoz tartozó címkék: ezoterikus-irasok