Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Magyar blog

2018. 10. 01. 19:17:29
Megtaláljuk ornamentikánkban a pávát magát is, amely - rámutattunk - a Napisten jelképe lehetett, mint a hindu hitrege pávája, amely a tiszta csillagos eget, meg a fénylő Napot jelenti. Huszka még a „Fogoly katona" népballadában, a „Felszállott a páva  és „Kimenék egy hegyre" népdalokban is úgy látja, hogy a páva mint a fény, világosság, ég jelképe szerepel s a szabadulást váró rab a fényt, világosságot jelent páva után sóhajtozik. Szerinte tehát a magyarság pávája is a Napot jelentette. A népköltészetből az előbb említett darabok mellett fölhozza a XVII. századbeli régi dalt:
2018. 10. 01. 14:16:11

Örökölt államtöreténelmi dicsőségünkről szól a krónikások Nimród elmélete is. Ismeretes, hogy Kézai Simon, Kún László királyunknak történésze, s utána Turóci történetírónk, továbbá a budai meg a pozsonyi krónikák latin nyelven írt tanítása szerint a magyar államtörténelem élén nem Árpád, sem Balambér, hanem ezek legelső őseinek, Hunnak és Magyarnak, atyja, Nimród óriás, az állameszme teremtője áll. A Nimród elmélet lényege Kézai szavaival így szól: (1)