Termékek Menü

ezoterikus-irasok

2018. 10. 10. 08:23:53
A szkarabeuszhoz kapcsolt élet gondolata időtlen idők óta létezett Egyiptomban és Kelet-Szudánban, ahol a mai napig is megszárítják, összetörik, vízzel keverik a bogarat, aztán a nők megisszák, akik azt hiszik, hogy ez a csalhatatlan szer a nagy család létrehozására.
2018. 10. 09. 10:52:27

A VONALAK JELENTÉSE

 

A csatlakozási vagy kéztői vonal – Ha kettősen élénk és színes, az szerencsés vérmérsékletet hirdet.

Amennyiben négy egyenes és egyenlő hosszúságú vonalból áll, úgy gazdagságot és méltóságot jelez.

2018. 10. 02. 12:05:33
Helena Blavatsky Isis Unveiled (Ízisz fátyol nélkül) című könyvében ismételten említést tesz a sámánizmusról és a sámáni jelenségekről. A könyvben számos eset található varázslatról, különféle tradíciókból magasabb erőt merített emberekről és szokatlan helyszínekről, amelyek figyelemreméltó erőkkel voltak megáldva.

A tibeti beavatottak levegőben közlekednek, a szibériai sámánok saját gondolataikkal keresik meg az elveszetteket és eltévelyedetteket; minderről úgy szerezhetünk tudomást, hogy fellapozzuk e szokatlan könyv oldalait. E remekmű azonban nem valamely bogaras és irracionális varázslás végtermékét mutatja be, hanem a kevéssé ismert természeti erők és természeti törvények következményeit tárja elénk, amelyek Nyugaton a spiritizmusban és a pszichotronikus jelenségben lepleződtek le, még ha elég ritkán is.

2018. 10. 02. 11:43:22

A káldeus teológia három nagy csoportra osztotta a világ feletti dolgokat: az első volt az Örök, amely kezdet és vég nélküli, lévén az „Atyai Mélység”, avagy az Istenség kebele. A másodikat  olyan létmódként fogták fel, amelynek van kezdete ám vége nincs; a Teremtő Világ avagy a Menny esik ez alá a címszó alá, amely bővelkedik teremtményekben, ám forrása felsőbbrendű ezeknél. Az isteni teremtmények harmadik és egyben utolsó rendjének volt időbeli kezdete és lesz vége is, ez a mulandó Éterikus Világ.

2018. 10. 01. 16:55:32

A Középső Oszlop meditációs gyakorlat

            Először tanuljuk meg, hol helyezkednek el a fentebbi ábrán bemutatott középpontok. Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy stimuláljuk ez utóbbiak működését, ülés illetve fekvés közben, tökéletesen ellazult állapotban.

            Ülő helyzetben ölbe tesszük a kezünket, vagy esetleg lazán leengedjük a combok mellett. Ügyeljünk arra, hogy a tenyér fölfelé nézzen. Ez utóbbit fekvő helyzetben is szem előtt kell tartanunk, amikor is a kéz oldalt helyezkedik el. Lecsendesítjük elménket, néhány perc erejéig ritmikusan lélegzünk, amikor is érzékeljük a rekeszizom emelkedését és süllyedését.

            Aztán képzeljük el, amint fehér vagy aranyszínű labda, esetleg gömb veszi körül a fejtetőnket. Arra nincs szükség, hogy erőltessük e kép megjelenését, ha ugyanis így teszünk, az idegek illetve izmok megfeszülnek, s kudarcba fullad próbálkozásunk. Ehelyett inkább lazítsunk, váljunk mind könnyedebbé. Ha azt érezzük, hogy az elme „működésbe lendül”, várjunk egy-két percig, s folytassuk a gyakorlatot.

2015. 10. 05. 12:23:23

          Szimbólumok vándorlása

 

A régi időkben a katonák, a tengerészek és az utazók soha nem hagyták el otthonukat anélkül, hogy magukkal ne vitték volna valamilyen formában szimbólumaikat és isteneiket, amelyeknek ismeretét így elterjesztették a világ szegleteiben, cserébe pedig a másokét vitték magukkal haza. Az ókori világra, annyira jellemző rabszolgaság szintén kedvezően hatott a szimbólumok vándorlására, hiszen a megszámlálhatatlan foglyot a háború és a kalózkodás következményeként a legtávolabbi területekről terelték össze anélkül, hogy megfosztották volna őket isteneik emlékétől, és vallásuktól. Végül pedig a pénzérmék is roppant távolságokat áthidalva terjesztették a nemzetek szimbólumait. A gall érmék csupán hamisítványai Philliposz vagy Sándor görög pénzeinek, és Skandinávia zavaros helyzetében is születtek olyan érmék, amik nagyjából Baktria pénzeit másolják.

2015. 09. 18. 08:05:53

              Okkultizmus

 

Az okkultizmus nem a „miszticizmus” szinonimája. Ez a félreértés az ősi szimbólumok helytelen értelmezéséből keletkezett. Az okkultizmus:

először – egy filozófiai rendszer, amely egyesíti azokat az ismereteket, amelyeket a tudományok a természeti törvények megfejtése közben összegyűjtöttek

2015. 08. 03. 12:27:03

              A mágia

 

 

Minden mágia egyszerű: nem több mint az akarat szertartásos szabályozása. Olykor a MÁGIA más emberek pszichés manipulációjává fajulhat, azzal a szándékkal, hogy rábírja az akaratukat, hogy az megegyezzen a varázslóéval, noha annak valódi szándékát tekintve a mágia csupán eljárások sorozata, amely azt a célt szolgálja, hogy elmélyítse az emberben lévő képességeket. „Minden szándékos cselekedet – mondta nagyszerűen Aleister Crowley – „egy Mágikus cselekedet”.

2014. 12. 28. 16:20:51

                A Tarot

 

Ha valaha is írnának könyvet a szimbolizmus romantikájáról, értelmezésének elméletéről, hagyományos és vélt történelméről, bizonyosan jelentős helyet töltenének ki a tarot kártyák. Amíg észrevesszük, hogy napjainkban nagyobb hangsúly helyeződik e témára, mint amennyi a múltban, az igény nem csak a mögöttünk található dolgokra korlátozódna, a spekulációk és álmodozások egy különös mezejére, hanem az előttünk elterülő lehetőségekre is, hiszen minden évben újabbnál újabb feltevések születnek, kezdő löketet biztosítva a képzelet jövőbeli szárnyalásának. Nagyon érdekes összevetni ama viszonylag józan fogalmakat, amikkel Court de Gebelin mutatta be a kártyák általa történő felfedezését (habár ő azok ősi egyiptomi eredetét kívánta bebizonyítani) ama Eliphas Lévi hihetetlen kijelentéseivel, aki nem csak azt erősítette meg, hogy azok alkotják Énokh, Hermész Triszmegisztosz és Cadmusz ábécéjét, hanem hogy az Evangéliumok Evangéliumát is, a tudomány és a kabbala egyetemes kulcsának szintézisét is.

2014. 12. 28. 11:32:30

                   A rózsakeresztesek hiedelmei –

                    a fények és megemlékező fáklyák

                                     jelentése a vallásban

 

 

A Stonehenge nevéből ered a néhány mérföldnyire lévő Ambresbury neve: Abiri (Ambres) borostyánjai. A dii potentes, vagy a יריבא ugyanazt jelenti.

A Légion d’Honneur csillagán van egy felirat: „Napoléon, Empereur des Français.” Ezt a rendet I. Napóleon császár alapította a Titkos Társaság, Kör leleplezése és feloszlatása után. A Titkos Kör tagjai közt – egyéb híres forradalmárok mellett – Pichegru generálist, Georges Cadoudal-t vagy a nevezetes Moreau-t találhatjuk. A rendnek volt egy talizmánja, egy rejtélyes fej, ami ismertetőjelként szolgált, s egyfajta köteléket képzett a tagok között. Haláluk után fedezték fel ezt a jelvényt, és megállapították, hogy Napóleon császár, akinek érdeklődését a káprázatos és szokatlan gondolatok, és természetfölötti sugallatok rabul ejtették, e misztikus szimbólumot vagy fejet elrejtve, más formában vette át, mégpedig úgy, hogy saját képmását tetette rá új, a Becsület Légiója nevű rendjének palládiumára, azaz ereklyéjére.