Termékek Menü

ezoterikus-irasok

2019. 04. 04. 11:57:58
Azokat a szimbólumokat, amiket a korai ember használt a vallási tanítások során, általában szent szimbólumoknak nevezték.
2019. 04. 04. 11:47:50
Az egyiptomi Halottak könyve Seb istent „istenek atyja”,
2019. 03. 29. 10:48:30
Az ókori Egyiptomban a sakálok a sírhalmokon való szimatolgatásuk okán eléggé népszerűtlenek voltak. Azt feltételezték, hogy a garázdálkodásuk istenítéssel érhet véget. Ezért a halottak istene, Anubis olyan alakot vett fel, amely a kutyáéra vagy sakáléra hasonlított. A kutyák éjszakai kóborlásai ugyancsak azt feltételezték, hogy ezek az állatok éjszaka megvédelmezhetik a holtakat.
2019. 03. 26. 13:09:48
A Geomancia, a Tarot és az Asztrológia a jóslás rendszerének alapvető technikái. A Geomancia a föld általi jóslás. Volt idő, mikor gyakorlói valóban homokot vagy fekete földet használtak, melybe belerajzolták pecsétjeit és szimbólumait,
2019. 03. 26. 09:58:26
    Mint a legtöbb ember alakú egyiptomi istenségnél Maat istennő esetében is absztrakcióról van szó. Annak a kozmikus rendnek a megtestesülését képviseli, amelyet az isteneknek, királyoknak és a többi lakosnak be kell tartani. Mivelhogy az élet ciklikus jellegéért volt felelős, ezért közreműködése nélkül mindenfajta létezés elképzelhetetlen volt.
2019. 03. 25. 16:25:39

Minden okkult képzés célja az érzéken túli képességek és az ego kikristályosítása mellett a tudatfeletti és a tudatalatti összeolvasztása vagy ezoterikusan kifejezve, a saját védőszellemünkkel való egyesülés.

Ez a folyamat, ami fő alkotórészét képezi a mágikusan működő titkos páholyok beavatási szertartásainak, az emberi lelki tevékenység egyik legérdekesebb folyamata. A saját énjének erejével való konfrontációnál megismerhetjük az eddigi személyiséget hamisítatlanul és szépítés nélkül, egy soha meg nem ismerhető keménységben és tökéletlenségben. Az ember átélheti földi maradványainak megtekintését, ami konfrontáció a küszöb őrével.

2019. 03. 24. 20:06:22
A szent fekete nyelű tőr,bevésett mágikus szimbólumokkal, az egyén belső énjének kiterjesztése, és a boszorkányok késeként ismert.
2019. 03. 21. 12:38:22

Egy másik fontos jelkép a Kimondhatatlan Név, amivel lezárul a szertartásos szimbólumok sorozata.

A Tetragrammaton, vagy Kimondhatatlan Név – a Kiejthetetlen Név – egy olyan jelkép – mert helyesen megítélve nem több jelképnél – ami minden másnál (kivéve talán a napimádattal kapcsolatos szimbólumokat) jobban áthatotta az ősi rítusokat. Valóban nem tudok olyan régi beavatási rendszerről, amiben ne játszana kiemelt szerepet.

De mivel talán ez volt az a jelkép, amit a pogányoknak a pátriárkák és ősi papság kezdetleges rendszerét felváltó hamis szabadkőművessége először ferdített el, a jelen írásban felvetett téma alapos vizsgálatát tekintve az a leghelyesebb, ha szemügyre vesszük, milyen természettel bírt a szimbólum az izraeliták körében.

2018. 12. 04. 11:56:11
A gnosztikus tanok egyik mellékágát a legjelentősebb egyiptomi gnosztikus, Baszileidész tanait követők képezték, akik voltaképpen ofiták voltak, és a második században bukkantak fel. Azt tanították, hogy a kezdetekben hét, a legkiválóbb természettel rendelkező létforma, vagyis eón létezett; ebben a trónra kerülés előtti hét kabbalista szellemet ismerhetjük fel. Ezen eónok közül az első kettő – név szerint Dyamis és Sophia, azaz a hatalom és a bölcsesség – nemzette a legfelső rend angyalait.
2018. 11. 30. 15:21:24
A Sri Yantra nevű, ókori hindu embléma.