Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 06. 16. 10:08:21
A Smaragdtábla eredete és a hermetikus irodalom

            A Smaragdtábla eredete és a

                       hermetikus irodalom

 

Az úgynevezett hermetikus irodalom ismerői között, melyek általában gnózissal vannak összekötve, nincs egységes nézet a hermetikus irodalom létezéséről. Általában a Smaragdtáblát nem sorolják ide, ámbár a szövege és az úgynevezett hermetikus irodalom tartalma között többféle affinitás (rokonság, hasonlóság) bizonyítható. A közös tartalom, a hermetika nincs egységesen körülhatárolva. R. Reitzenstein (1904) először mondta ki azt a meggyőződését, hogy a hermetikus doktrínák Egyiptomból származnak. Azt jelentette ki 1926-ban, hogy a hermetika inkább iráni eredetű. Ennek ellenére Th. Zielinszki (1905) azt állította, hogy a hermetikus irodalom görög eredetű. Ezt próbálta bizonyítani J. Kroll (1914), aki a hermetizmus és a görög filozófia lényeges hasonlóságát kereste. A hermetizmus eredete, úgy ahogyan a hermetikus művek őrzik – általában az úgynevezett Corpus Hermeticum-ban van összegyűjtve, illetve a legfontosabb részében a Poimandresz-ben – vitatható. A legrégibb görög, azaz a görögül írt szövegeket (Zoszimosz és a többi) Egyiptomban letelepedett görögök írták, akik egyszerűsítve reprodukálhatták az ó-egyiptomi ezotéria eszméit.
 

2014. 06. 16. 09:49:42
Thuin-i érme

                         Thuin-i érme

 

(De Chestret: Numismatique de la province de Liege, iii. ábr., 52. sz.)

M. le baron de Chestret párhuzamot vont az ábra és a Lobbes-i kolostor 955-ös hun ostromáról szóló legenda között. A Lobbes-i krónika felidézi, hogy a templomból felszálló két galamb háromszor körberepülte a barbárok táborát, és ezután egy heves zivatar úgy megduzzasztotta az ostromlók íjait, hogy kénytelenek voltak visszavonulni. (93:1) Mivel Folcuin, a krónika írója 965-ben lett Lobbes-i apát, nem valószínű, hogy ezt a történetet Otbert érméje ihlette, a legenda azonban valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a Thuin-i pénzeken megjelenjen egy olyan kép, aminek elődei egészen a föníciai szent galambházakig vezethetők vissza. (93:2)

2014. 06. 15. 11:18:24
Per Sanctum Mysterium

               Per Sanctum Mysterium*

 

„Engedd, hogy eltűnjön a világ illúziója, 
ahogyan az éjféltől a reggel felé lépdelsz." 
                                          (Aleister Crowley) 

1904-ben megtörtént az „era vulgari", az istenek napéjegyenlősége idején, amikor a hierofant funkcióját Hórusz, a tűz istene vette át Keleten, mégpedig Ozírisz, a levegő istene helyett. A kinyilatkoztatásban a világegyetem alapvető elemei öltenek testet az óegyiptomi istenek, Nuit és Hadit személyében. Crowley a mítoszok valóságának felelevenítésén és újra életre keltésén fáradozott. Nuit, a mennyország istennője jelképezi a mindenütt jelenlévő teret és az összes lehetséges esemény teljességét. Hadit a tudatot jelképezi, amely azokra a jelenségekre mutat rá, amelyek a lehetségestől a valóságosig terjednek; ez képviseli a tudatot. Ra-Hoor-Khuit jelképezi a külső objektív univerzumot. Minden esemény néhány individuális monád többféle tapasztalatának az egyesülése. 
 

2014. 06. 15. 11:02:34
A kígyó mítosza

       A kígyó mítosza

 

A csillagászat története, melyet elsőként műveltek valamennyi vallás papjai, mutatja nekünk a korábbi idők csillagcsoportjaiból a Zodiákus övet, amely a Nap látszólagos mozgására épül és az elméleti földi pólus vetületére az égen, a Sarkcsillag évszázadok alatt változó pozíciójára, amit a napéjegyenlőségek precessziója okoz, nos mindez a kígyó vagy sárkány által jelképezett.

 

2014. 06. 15. 10:53:23
Kopt kereszt

       Kopt kereszt

 

Ezt a keresztet Egyiptomban használja a kopt (keresztény) egyház. Azt a keresztet szimbolizálja, ahogyan más keresztszimbólumok is, amin Jézust kivégezték. A négy „T”, amely körbeveszi a keresztet, a négy szöget szimbolizálja, melyekkel Jézust a fához szegezték.

 

2014. 06. 15. 10:49:58
Lukács evangélista

          Lukács evangélista

 

A szárnyas bika Lukács evangélista szimbóluma, ami Zakariás áldozatára utal.

2014. 06. 15. 10:42:18
János evangélista

            János evangélista

 

János evangélista szimbóluma egy sas, amely céltudatosan emelkedik a nap felé.

2014. 06. 04. 12:42:31
Rózsakeresztes gondolatok az ősök örökkön át égő lámpáiról

               Rózsakeresztes gondolatok az ősök

                                  örökkön át égő lámpáiról

 

A mai kor embere számára egy örökkön égő lámpa gondolata nem kevésbé abszurd, mint az örökmozgásé. A modern tudományokban áskálódónak alig elfogadhatóbb, a legnagyobb gondolkodók és a rózsakeresztesek számára azonban fény világítja meg e rejtélyes témát. Az igaz beavatott felfedezte, hogy habár a Természet egyetemesnek tűnő törvényekhez kötött, mégis, ha alaposan kutatunk utána, magában a Természetben találhatunk bizonyítékot arra, hogy bizonyos időkben és évszakokban, számunkra ismeretlen módokon, törvényei felcserélődnek egy olyan erővel, ami előtt ő, a nagy anya, is kénytelen meghajolni. A világtörténelem lapjai számos ilyen, általunk általában csodának titulált esetet tárnak fel, némelyek éppen olyannyira hitelesítettek, mint az ősi történelem bármelyik pontja. Az izraeliták átkelése a Vörös-tengeren, Jónás és a bálna esete, valamint Jézus mennybemenetele, hogy csak néhány példát említsünk. A próféciák ereje ellentétben áll a földi lények hétköznapi képességeivel, ebből a szempontból nevezhetjük azt csodának. Manapság ritkán látogatnak hozzánk angyalok a dicsőség birodalmából – vajon a mennyország távolabb esik tőlünk? Esetleg az ember lett közömbös? A rózsakeresztesek keresztények, a keresztények pedig mindig is hittek a csodákban, és mindig elismerték egy olyan Mindenható létezését, aki bizonyos időkben úgy cselekszik, hogy a folyamat nyomai és fokai rejtve maradnak, így késztetve a gúnyolódókat tagadásra, a tagadókat pedig gúnyolódásra.

2014. 06. 04. 12:14:47
A tarot és a titkos tradíció

 

                   A tarot és a titkos tradíció

 

A tarot az univerzális eszmék szimbolikus ábrázolását testesíti meg, amelyben az emberi szellem minden bonyodalma és következménye benne rejlik, és ha így nézzük, akkor bennük van az a titkos tanítás, amely mindegyikünk tudatába beágyazódott, és amelynek igazságait csak kevesek valósíthatják meg, mert az átlagember még a létezésüket sem ismeri. Van egy olyan teória, amely szerint ez a tanítás már megint kiállta a próbát, azaz, egy kiválasztott kisebbség tudatában született meg; hogy titkon egyik embertől a másikig jutott tovább, és a titkos írásokban, mint pl. az alkímista és kabbalista művekben őrizték meg írásos formában; hogy minden instituált misztériumban benne van, ahonnan a rózsakeresztesség vált élő példává a múltban, és a szabadkőművesség, mint élettel teli összefoglalás vagy általános emlékezés mindazokra, akik fel tudják fogni tényleges jelentését. Általában azon a véleményen vannak, hogy a titkos tanítások mögött tapasztalat vagy gyakorlat rejlik, amellyel megszerezhető a tanítás bizonyítéka. Meggyőző lehet, hogy egy ilyen témájú könyvben alig tehetek mást, hogy részletezem azon állításokat, amelyeket már néhány írásomban részletesen is tárgyaltam. Elhatároztam, hogy a szabadkőművesség és a hermetikus irodalom titkos tradícióit tárgyaló könyvek két legjelentősebb fázisát behatóbban is áttanulmányozom.

2014. 06. 04. 11:46:34
Clifford Bias Tíz isteni Szefira a kabbalisztikus kardon (Villám)

           Clifford Bias Tíz isteni Szefira a

                            kabbalisztikus kardon (Villám)

 

Istenség


Keter -Korona
Csodálatraméltó intelligencia. Keter a legfennköltebb egység, AZ, ami előtt SEMMI SEM LÉTEZETT, AZ, ami MINDENKI és MINDEN, ami EGYEDÜLÁLLÓ. Isteni neve Eheieh, vagyok, aki vagyok. Ez Aum, Amoun, Ámen, Brahma, Khepera, Neb-er-tcher, a világegyetem Ura. Ez Arik Anpin, Macroproszopusz, Nagy nyugalom, Fehér fej, legöregebb az ÖSSZES ősi közül. Mágikus képmása egy öreg szakállas király jobb profilból nézve. Kether Rashith ha Galgalim, szférája az elsődleges mozgásnak, a kereszt által szimbolizált elsődleges örvényszerű mozgás. A következő jelképek a kör közepén lévő pont, az oltár feletti lámpás, repülő héja, kivirágzott mandulafa és hibátlan gyémánt. Illata ámbra. Keter a gyökér és a levegő lényege – Ruach, lehelet, Prana, Pneuma, Spiritus – magának az életnek a lényege, minden élet alapja, ami csak létezik. A mikrokozmoszban ez a Monad, Atman, Yechidah.