Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 06. 18. 11:32:27
Szimbólumok

              Szimbólumok

 

Az egységgel, vagy yoni-val együttes, vagy a nélküli hármasság, vagy linga pogány szimbólumait tartalmazza.

Az 1. ábrán egy az ókori építészetben, stb. gyakran előforduló szimbólumot találunk. A hímnemű és nőnemű elemeket, az oszlopot és a félholdat ábrázolja.

A 2. ábrán az állítólag a Delphi-i jósda kapuján díszelgő misztikus betűket láthatjuk. Egyesek szerint a két betű azt jelenti „ő [hímnemű] vagy ő [nőnemű] van”, mások a hármasság és az egység szimbólumának vélik őket. Amennyiben ez igaz, akkor az oszlop egy igen szokatlan forma a yoni-ra. Egy találékony barátom az egyenesen álló részt egy „hasítéknak” tartja, ezzel azonban nem tudok feltétel nélkül egyetérteni, mert az 1. ábrán az oszlop nem tekinthető nyílásnak.

A 3. ábra egy Moor Hindu Pantheon-jában található hindu szektai jel, és egy a hímnemű és a nőnemű egységét jelzők közül.

2014. 06. 16. 10:31:52
Mi az ezotéria?

           Bevezetés: Mi az ezotéria?

 

Az «ezotéria» egy fogalom, mely megosztja a nyilvánosságot. Az egyik oldalon az ezotéria hívei állnak, kik gyakran kritikátlanok, és tudatlanul a történelmi fejlődésvonal irányában mindent befogadnak, amit ezoterikus könyvjelzővel illetnek, így olykor szégyenkezve az ezotéria ellenfelei is alig érdeklődnek ennek a témának a történelmi dimenziói iránt. Tekintettel egy ilyen vitára sürgősen szükséges elkezdeni egyszer tisztázni az ezotéria kultúrtörténeti vázlatát, hogy voltaképpen mit is értünk alatta. Mert mi köze lehet, így kérdezhetnénk, a teafaolajnak az ezotériához? Vagy a Zen-meditációnak a menedzserhez? Vagy a medencealj tornának a nőkhöz? Vagy «Celestine jóslatának»? Vagy «egy útiránynak a csodákban»? Vagy a hindu víziókeresésnek a Feketeerdőben? – Minden megnevezett jelszó változó nehézségi pontokkal egy szilárd alkotórészt képez az ezoterikus szakkönyvkereskedések kínálatában, mégis alapjában véve kevés közösséggel az ezotériához .1

2014. 06. 16. 10:20:24
Tarot szimbolizmusa

          Tarot szimbolizmusa

 

Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk a Tarot-val szükséges, hogy megértsük a Kabbala és az Alkímia alapvető ideáit. Mivel valóban sok magyarázatot adnak a Tarot-val kapcsolatban, ezért összefoglaljuk a Hermetikus Tudományok – a Kabbala, az Alkímia, az Asztrológia és a Mágia tanait, különböző felosztásaikkal együtt. Ezeket a tudományokat Hermész Trismegisztosznak tulajdonítják, mely valójában egy rendszert képvisel, mely széleskörű, mély pszichológiai kutatásban vizsgálja az ember természetét az érzékfeletti világgal (Isten) való kapcsolatában, valamint az érzékelhető világgal (a látható, fizikai világ) való kapcsolatában. A héber ábécé betűi, és a Kabbala különféle allegóriái, a fémek nevei, az alkímiában használt savak és sók, az asztrológia csillagképei és bolygói, a mágia jó és gonosz szellemei – mindez csupán fátyol mögé rejtette az igazságot a beavatatlanok előtt.

 

2014. 06. 16. 10:08:21
A Smaragdtábla eredete és a hermetikus irodalom

            A Smaragdtábla eredete és a

                       hermetikus irodalom

 

Az úgynevezett hermetikus irodalom ismerői között, melyek általában gnózissal vannak összekötve, nincs egységes nézet a hermetikus irodalom létezéséről. Általában a Smaragdtáblát nem sorolják ide, ámbár a szövege és az úgynevezett hermetikus irodalom tartalma között többféle affinitás (rokonság, hasonlóság) bizonyítható. A közös tartalom, a hermetika nincs egységesen körülhatárolva. R. Reitzenstein (1904) először mondta ki azt a meggyőződését, hogy a hermetikus doktrínák Egyiptomból származnak. Azt jelentette ki 1926-ban, hogy a hermetika inkább iráni eredetű. Ennek ellenére Th. Zielinszki (1905) azt állította, hogy a hermetikus irodalom görög eredetű. Ezt próbálta bizonyítani J. Kroll (1914), aki a hermetizmus és a görög filozófia lényeges hasonlóságát kereste. A hermetizmus eredete, úgy ahogyan a hermetikus művek őrzik – általában az úgynevezett Corpus Hermeticum-ban van összegyűjtve, illetve a legfontosabb részében a Poimandresz-ben – vitatható. A legrégibb görög, azaz a görögül írt szövegeket (Zoszimosz és a többi) Egyiptomban letelepedett görögök írták, akik egyszerűsítve reprodukálhatták az ó-egyiptomi ezotéria eszméit.
 

2014. 06. 16. 09:49:42
Thuin-i érme

                         Thuin-i érme

 

(De Chestret: Numismatique de la province de Liege, iii. ábr., 52. sz.)

M. le baron de Chestret párhuzamot vont az ábra és a Lobbes-i kolostor 955-ös hun ostromáról szóló legenda között. A Lobbes-i krónika felidézi, hogy a templomból felszálló két galamb háromszor körberepülte a barbárok táborát, és ezután egy heves zivatar úgy megduzzasztotta az ostromlók íjait, hogy kénytelenek voltak visszavonulni. (93:1) Mivel Folcuin, a krónika írója 965-ben lett Lobbes-i apát, nem valószínű, hogy ezt a történetet Otbert érméje ihlette, a legenda azonban valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a Thuin-i pénzeken megjelenjen egy olyan kép, aminek elődei egészen a föníciai szent galambházakig vezethetők vissza. (93:2)

2014. 06. 15. 11:18:24
Per Sanctum Mysterium

               Per Sanctum Mysterium*

 

„Engedd, hogy eltűnjön a világ illúziója, 
ahogyan az éjféltől a reggel felé lépdelsz." 
                                          (Aleister Crowley) 

1904-ben megtörtént az „era vulgari", az istenek napéjegyenlősége idején, amikor a hierofant funkcióját Hórusz, a tűz istene vette át Keleten, mégpedig Ozírisz, a levegő istene helyett. A kinyilatkoztatásban a világegyetem alapvető elemei öltenek testet az óegyiptomi istenek, Nuit és Hadit személyében. Crowley a mítoszok valóságának felelevenítésén és újra életre keltésén fáradozott. Nuit, a mennyország istennője jelképezi a mindenütt jelenlévő teret és az összes lehetséges esemény teljességét. Hadit a tudatot jelképezi, amely azokra a jelenségekre mutat rá, amelyek a lehetségestől a valóságosig terjednek; ez képviseli a tudatot. Ra-Hoor-Khuit jelképezi a külső objektív univerzumot. Minden esemény néhány individuális monád többféle tapasztalatának az egyesülése. 
 

2014. 06. 15. 11:02:34
A kígyó mítosza

       A kígyó mítosza

 

A csillagászat története, melyet elsőként műveltek valamennyi vallás papjai, mutatja nekünk a korábbi idők csillagcsoportjaiból a Zodiákus övet, amely a Nap látszólagos mozgására épül és az elméleti földi pólus vetületére az égen, a Sarkcsillag évszázadok alatt változó pozíciójára, amit a napéjegyenlőségek precessziója okoz, nos mindez a kígyó vagy sárkány által jelképezett.

 

2014. 06. 15. 10:53:23
Kopt kereszt

       Kopt kereszt

 

Ezt a keresztet Egyiptomban használja a kopt (keresztény) egyház. Azt a keresztet szimbolizálja, ahogyan más keresztszimbólumok is, amin Jézust kivégezték. A négy „T”, amely körbeveszi a keresztet, a négy szöget szimbolizálja, melyekkel Jézust a fához szegezték.

 

2014. 06. 15. 10:49:58
Lukács evangélista

          Lukács evangélista

 

A szárnyas bika Lukács evangélista szimbóluma, ami Zakariás áldozatára utal.

2014. 06. 15. 10:42:18
János evangélista

            János evangélista

 

János evangélista szimbóluma egy sas, amely céltudatosan emelkedik a nap felé.