Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 11. 10. 09:30:53
Számmágia - számmisztika

          Erich Bischoff Számmágia - Számmisztika

 

A számok misztikájától függenek az időszámításoktól és más adatokból kiszámított „jóslatok”. Ha pl. a német császár születéséhez (1859) hozzáadjuk ennek az évnek számösszeget 23), majd pedig a császárnő születési dátumának (10. 22. = 32) összegét, akkor 1859 + 23 + 32 = 1914! A volt orosz cárnő 1872-ben született, ha ehhez a számhoz hozzáadjuk ennek keresztmetszeti összegét (32) és a cárnő születésének napját (5. 19. = 24), akkor a végösszeg megint 1914!
 

2014. 07. 09. 16:42:06
Florence Beatrice Farr

           Florence Beatrice Farr 1860 - 1917

 

Sapientia Sapienti Dono Data, „A Bölcsesség egy olyan ajándék, mely a Bölcseknek adatik", volt Florence Farr mottója, amikor beavatták a Golden Dawn Hermetikus Rend Ízisz-Urania Templomába. Annak szentelte magát, hogy méltóvá váljon mottójához azáltal, hogy sokkal több volt, mint egy Mágus, mivel megidézte az Istenséget, hogy elérje a Bölcsességet, de valójában fizikai énjéből egy szentélyt képezett, egy Templomot, ahol megkaphatta az Istenek Bölcsességét. Számára a Bölcsesség egy olyan ajándék volt, amit nem szabad elpocsékolni, hanem használni kell a Mágiában, az elemek feletti uralom elnyerése céljából, a személy fizikai énjének esszenciájában, és így a megtestesült világban.

2014. 07. 09. 16:31:02
Edward Kelly

              Edward Kelly 1555 - 1597

 

A híres 16. századbeli alkímista, teurgista és látnok Edward Kelly ügyvédként kezdte korai karrierjét, habár hamarosan letartóztatták hamisításért, és mindkét fülét levágták. Szégyenében és megaláztatásában Kelly Wales-be menekült, ahol egy ideig Edward Talbot néven élt. Wales-ben talált egy régi kéziratot, melyről latin tudása miatt hamar rájött, hogy a keresztény alkímista, Glastonbury Szt. Dunstan írta.

 

2014. 07. 02. 10:44:26
Csakra

               Csakra

                                  Lényeg és jelentés

 

A mantra praktikák közvetlen kapcsolatban állnak a jógatan sokat idézett lotussenjével, a csakrával, a tschakrammal is; chakkának vagy padmának is nevezik, magyarul: kerék, kerékszerű, keringő erőközpontok az étertestben, mely megegyezik a fizikai test uralkodó szerveivel és idegplexusával.

Többnyire hét főcsakráról beszélnek, de az éteri erőörvényt rendszerint elhallgatják. Még C. W. Leadbeater is – az egyébként nagyszerű könyvében – csak hét csakráról beszél.

A csakra befolyásolja az egészséget, a karaktert, az adottságokat és a metafizikai fejlődést. A mágikus képességek (ma szívesen deklarálják pszi-erőként) és a misztikus állapot a csakra fejlődésével kéz a kézben jár. Az abnormális, szexuális bűnözők, a tudatlan erőszakos emberek, akik rontó szándékaikat másokra kényszerítik, de a jóságot árasztó önzetlen emberek, akik az emberiséget szolgálják, míg a samadhiban vannak és szellemben újjászülettek, a csakráik mindenkori funkciójának köszönhetik félrecsúszott vagy kívánatos tulajdonságaikat.

2014. 06. 30. 14:33:25
A rózsakeresztesek nyomai az építészet tárgyai között

              A rózsakeresztesek nyomai

                          az építészet tárgyai között

 

A híres oxfordi rózsakeresztes Thomas Vaughan – akit korábban már említettünk –, és aki 1650-ben publikált egy könyvet, ami a rózsakeresztesek néhány rejtélyét taglalja, a következőket írja. Műve, aminek címe: Anthroposophia Teomagica egy kiegészítő értekezést is tartalmaz Anima Magica Abscondita címmel. Az összevont kötet 26-27. oldaláról idézünk most.

„Ami a növények hamvait illeti, habár gyengébb külső elemeiket elemészti a tűz hevessége, világuk nem pusztítható el, csak megüvegesíthető. Ennek az anyagnak az összeolvadását és áttetszőségét a vegyület állandó páratartalma vagyis magnedve okozza. Ez a nedvesség annyira ellenáll a tűz dühének, hogy lehetetlen legyőzni. ’In hac Aquâ – mondta a tudós Severinus –, Rosa latet in Hieme’. Ez a két alapelv egymástól soha nem választható el, minthogy a természet saját felbomlásától nem messze folytatódik.

2014. 06. 30. 14:23:07
Mítosz Luciferről

            Mítosz Luciferről

 

Nyilvánvalóan e mítosz legrégebbi fennmaradt formáját Sacharról, a Hajnal istenéről szóló kánaáni legenda őrzi, aki a nagy Anyaistennő méhéből vagy „poklából” született. Sachar, éppen úgy, mint Lucifer, Esthajnalcsillag volt, az utolsó fény, amely dacolt a felkelő nap fényével. Megpróbálta elfoglalni a fény naptrónusát, de leverték és kiűzték a mennyekből. Ezt a történetet Kr. e. 7. században jegyezték fel, és öt évszázaddal később eredeti mintaként jó szolgálatot tesz a zsidó írnokoknak, akik kölcsönveszik és Ézsaiás próféta szájába adják. Az érdekesség kedvéért hasonlítsuk össze a két változatot:

2014. 06. 30. 13:41:51
Mi a mantra?

            Mi a mantra?

 

Az alkalmazott mantramisztika általánosan a hangok, a szótagok, a szavak, a mondatok mágikus használata a meditációs mondókákig, imákig, formulákig és könyörgésekig. Egy szélesre tárt keret.

Peryt Shou szerint a mantrapraxis iskola egyik alapgondolata, hogy a man jelentése gondolat, a mantráé beszéd. Így a mantra egy gondolatformula a szellem és az akaraterő képzésére. Minél rövidebb, velősebb a megfogalmazás, annál jobb. A rúnahangnál rövidebb alig képzelhető el.

Govinda és Heinrich Zimmer véleménye ugyanaz. A man-t (= gondolat) a latin mens-szel és a görög menus-szal rokonítja. Egyesíti a szerszámot jelentő tra szótagot a mantra szóvá, így lesz „a gondolat szerszáma egy dolog, ami egy gondolatképet hoz létre”.

2014. 06. 30. 13:06:51
Görög kereszt

            Görög kereszt

 

Négy ága egyforma hosszúságú. Általában a legegyszerűbb szimbólumok közé tartozik. Ősidők óta arra használják, hogy különféle dolgokat képviseljen.

2014. 06. 23. 11:30:22
Piromantika a tűzzel való jóslás

          Piromantika a tűzzel való jóslás

 

Piromantika a tűzzel való jóslás vagy jelek, melyek a lángokból szállnak felfelé vagy hozzájuk kötődnek. A geomantika jóslás vonalakkal és figurákkal, amit eredetileg szórt földből egy síkfelületen képeznek, de később különböző, válogatás nélkül szétosztott pontokkal a papíron, melyből egy mintát olvasott ki. Néhány geomanta a legbiztosabb módnak tekintette a jósláshoz oly módon, ahogy a por vagy temetőföld esik, ha a temetésen a koporsófedélre dobják.

2014. 06. 23. 11:11:57
Nectanebus a mágus

            Nectanebus a mágus

 

Az egyik leghíresebb mágus Nectanebus király volt, az utolsó benszülött uralkodó, melynek szellemidézése és mestersége az asztrológiában, mindenfajta jóslásban, a prófétaságban, a szerelmi- és gyűlöletitalok főzésének, továbbá a sorsvetésben az ősi világban nem volt jobb nála. Kr. e. 358 körül uralkodott. A hagyomány szerint, mikor Egyiptomot invázió fenyegette, nem küldött ki katonákat, hogy az ellenséget visszaverhesse, hanem egy bizonyos titkos szobába vagy egy kápolnába vonult vissza, és feltöltött egy tálat, ami ott állt, Nílusvízzel. Majd viaszból és fából elkészítette az ellenség hajóinak és katonáinak a modelljét, és a saját flottájának és tengerészeinek is. Ezeket vízbe helyezte; flottája az egyik oldalon, az ellenségé a másikon. Majd rátette varázsköpenyét, és fogta ébenfa botját. Kimondta a hatalom szavát, és elemi erőket kényszerített sok jellel és pecsétekkel a segítségére.