Termékek Menü

Ezoterikus írások

2014. 04. 05. 17:27:28
A boszorkányság isten imádata és a boszorkányszombatok

    A boszorkányok isten imádata és a boszorkányszombatok

 

A boszorkányok mélyen tisztelik az ősi Anya-Istennőt és hitvesét a Szarvas Istent, akik együtt kormányozzák a világegyetemet. Ezek az istenségek az anya és apa figurái, akik boldogságot hoznak, ha elégedettek, de kétség kívül büntetnek, ha megharagítják őket. Az Istennő egy vagy több alakban sok vallásban jelen van.
A boszorkányok az Istennőt az élet három, a születéstől a halálig tartó szakasza megjelenítőjének ismerik: a fiatal hajadon, az anya alakja és végül a koszos, egyfogú, undorító, történeteket mesélő bölcs vénasszony, aki a halottat is kiteríti.

2014. 04. 05. 17:24:04
A beavatás technikái

     A beavatás technikái

 

A beavatás élménye évezredekig az emberek életben maradásának és fejlődésének precíz technikája volt. Alkalmazása olyan sokszínű, mint a különböző kultúrák és azok az idők, melyek létrehozták.
A helyes körülmények között lezajló beavatás arra ösztönöz, hogy megváltozzon a paradigma, vagy világszemlélet, és mindörökre megjelöli a jelölt testét, elméjét, szellemét azokkal a tanításokkal, melyek lényegesek a személyes és a kollektív fejlődéshez.

2014. 04. 05. 17:07:48
A karma és a reinkarnáció

   A karma és a reinkarnáció

 

Az utolsó évszázad folyamán nagyszámú írás jelent meg az újjászületés és a kiegyenlítő igazságosság okkult tanáról, a karmáról. Különösen a teozófiai és az antrofozófiai írásokkal, amelyeken keresztül az ősi bölcsesség bejárta a világot. Mégsem lett leleplezve minden kérdés ezen a sötét tudásterületen és egész sor tévedés, amely a témával kapcsolatos, nyilvánossá vált. 

 

2014. 04. 02. 14:34:33
Jiddu Krishnamurti

         Mit kerestek?

 

Mit kerestek? kiáltja a Hang; ti, akik törtettek, küzdötök, szenvedtek és örök-kielégítetlen sóvárgástól égtek: Pénzt? Vagyont? Hírnevet? Testi kényelmet? Igen, azt hiszitek, hogy ezek valamelyikét keresitek. De én azt mondom: nem. Amit ti szüntelenül, éjjel-nappal kerestek, az a Boldogság. A többi mind csak látszóan célja törekvésteknek, látszó jutalma csak küzdelmeiteknek. Szemetek előtt felvillanó, tűnő, csillogó varázsok ezek, amerre jártok-keltek. Lencsék, amiken keresztül a Boldogságot keresitek.

2014. 04. 02. 14:30:20
Grimorium Verum

        Grimorium Verum és a belőle levezetett szövegek

 

Önálló fejezetet alkot a Grimorium verum és a belőle levezetett szövegek, mint pl. a fekete sárkány és egyéb verziók, az ún. Mózes VI. és VII. könyve. A Grimorium verum első kiadása az 1517-es keltezést viseli, ami valószínűleg nem felel meg a valóságnak. A szövegek keletkezését a 17. század végétől a 18. század végéig tartó időközbe kell helyeznünk, ám a szerzők által felhasznált források sokkal régebbiek lehetnek. 

2014. 04. 02. 14:25:20
Pán természetisten evokációja

    Pán természetisten evokációja

 

A Fraternitas Saturni archívumában volt néhány egyedülállónak számító feljegyzés a nagy Pánról, mivel csak keveset vagy semmit sem tudhattunk meg ezekről a szakirodalomból. 
Habár Pánt elsősorban a köztes lények idézésénél és egyéb természeti mágiánál hívják, de róla magáról csak keveset tudunk és szigilluma eddig sehol sem jelent meg.

2014. 04. 02. 14:16:59
A gondolati lények mágikus létrehozása

     A gondolati lények mágikus létrehozása

 

A gondolati pszichogónák kísérleti létrehozása a mágikus gyakorlat kezdeti tudományágához tartozik és gyakran meglepő eredményeket mutat. Ilyen kísérleteket egyedül is lehet végezni, azonban a megfelelő médiumok felhasználásával nagyon jól variálhatóak.

A gyakorlati megvalósítás feltétele, hogy a mágus hipnózisban, testi mágnesességben, odpraktikákban, telepátiában és mágikus szimbólikában jártas legyen és tudjon is ezekkel dolgozni. 
 

2014. 04. 02. 14:10:37
Ízisz meditáció

   Meditáció a mágikus istennőről, Íziszről

 

Ez egyszerű meditáció Ízisz istennőről, aki a mennyek királynője és a mágikus művészetek patrónusa. Szánjanak egy órát erre a gyakorlatra! Egy csendes, nyugodt, világos szobára lesz szükségük, ahol egyedül lehetnek. Ne felejtsék el kikapcsolni a telefont, hogy ne zavarhassa meg önöket senki a meditáció közben. 
Keressenek egy tiszta terítőt az oltár leterítéséhez. A fehér a legalkalmasabb, de más színű is megfelel. A tisztaság nagyon fontos volt az ősi egyiptomiak számára ami a szellemi tevékenységre való felkészülés során még fontosabb volt.

2014. 04. 02. 14:02:27
Lilith eredete

    Lilith eredete

 

Erről a démoni lényről szóló első feljegyzések Mezopotámiában tűntek fel. A babilóniai mágusok három légi és szexuális démont különböztettek meg: a férfi Lilút és az ő két női ellenpárját, Lilith-et és Ardatlilít. A nevük a LIL tőből ered, amely a sumér nyelvben viharos szelet, a sémi nyelvekben pedig éjszakát jelent. Lilú a kietlen pusztaságokban és a nyitott vidékeken keltett félelmet, és különösen veszélyes volt a várandós nőkre és a kisgyermekre. Lilith az ő női ekvivalenseként nyilvánul meg, míg Ardatlilít, akit gyakran említenek a varázsszövegekben, normális szexuális tevékenységre képtelen boldogtalan menyasszonyként jelenik meg.

2014. 04. 02. 13:53:25
Spiritizmus

    A spiritizmus és a szellemjelenségek

 

Az ember vonzódása a természetfeletti és a megmagyarázhatatlan iránt egyidős az emberiséggel. A zsidók és a keresztények könyve, a könyvek könyve évszázadok óta foglalkozik a világ isteni teremtésével. De a pogány népek – a maiak sem – soha nem látták a Bibliát. Mégis építenek oltárokat, mutatnak be áldozatokat és fából faragott isteneikhez fohászkodnak. Attól, hogy ők egyszerűbb életet élnek, mint általában a civilizált népek, a szemüket még nyitva tartják a természet csodáira. S éppen ezért a pogányok sokkal hűebben őrzik vallási kultuszaikat, mint a keresztények. Az élet ajándékát a Föld minden népe magától értetődőnek tekinti, s fogadja el, s csak nagyon kevés, különleges adottsággal rendelkező ember gondolkodik el igazán ezen a dolgon. A halál borzalma viszont még a legkönnyelműbb ember szívét is megrázza, s sötét árnyként borul mindig minden örömteli pillanatra.