Termékek Menü

Ezoterikus írások

2019. 07. 16. 10:58:46
Vallás és szerelem Minden világvallás rítusában fontos szerepe van a polaritás elvének és annak speciálisan emberi aspektusának, a szerelemnek. Indiában a legnépszerűbb a Shiva kultusz, ennek van legtöbb szentélye, amelyeket állandóan nagy tömegek látogatják. Shiva szimbóluma a lingam.
2019. 07. 10. 08:44:18
Angyal

Angyal: az Isten követe (latinul angelus a görög angeloszból, a héber malach vagy maleach, azaz követ, hírnök tükörfordítása); az Angyalokat "Isten fiai"-nak hívták az Ótestamentumban, ők azok, akik "sose alvók, elevenek, tüzes kövek, hajnalcsillagok, Isten szemei, tűzfáklyák, nagy erejű hősök" és hasonlók.

2019. 07. 10. 08:32:56
Alkaheszt

Alkaheszt: az alkimisták által gyakran emlegetett szubsztancia, többnyire azonosnak tekintik a bölcsek kövéből készített » elixírrel egy párszor azonban általánosan "menstruum universale", azaz álta­lános oldószer is, amelynek minden szilárd anyagot fel kell oldania. Csak a vízre hatástalan az Alkaheszt oldó ereje. Gessmann1922-ben megemlíti, hogy az Alkaheszt javára írták egyebek közt azt a képességet, hogy plasztikusan formálhatóvá (kalapácsolhatóvá) teszi az üveget, és felhoz egy paracelsusi receptet, amely tiszta marómészre öntött alkohol ismételt desztillálását ajánlja az előállításhoz.

Biedermann, HansA mágikus művészetek zseblexikona

2019. 07. 05. 12:18:46
Barett A mágus AZ ALKÍMIÁRÓL, ANNAK ISTENI EREDETÉRŐL STB. – A MESTERSÉGBEN VALÓ TÖKÉLETESsÉG ELÉRÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI – KI A BEAVATOTT  - A KABBALÁRÓL – A RÓZSAKERESZTES BEAVATOTTAKRÓL – A BEAVATOTTÁ VÁLÁS LEHETŐSÉGE – HASONLÓKÉPPEN, HOGY A LAPIS PHILOSOPHORUM (Bölcsek Köve)  LÉTEZIK A TERMÉSZETBEN, ÉS HOGY EZT KIELÉGÍTŐ TEKINTÉLYEK BIZONYÍTJÁK, ÉS HOGY NEM MIND IMPOSZTOROK AZ ALKIMISTÁK VAGY AKIK ANNAK VALLJÁK MAGUKAT – AZ ISKOLÁK BOLONDSÁGÁNAK BIZONYÍTÁSA ÉS AZ Ő BÖLCSESSÉGÜK BALGASÁGA – A KÉMIAI FILOZÓFIA GYŐZELME VAGY HOGY A HERMETIKUS MESTERSÉG ELŐBBRE VALÓ MINDEN MÁSNÁL
2019. 07. 04. 10:27:57
Albert Pike Moral és Dogma A Páholy díszítményeiről azt mondják, hogy „mozaik burkolat, csipkézett mozaik és  tündöklő csillag.” A mozaik burkolatról, amely négyszögekbe vagy rombuszokba van felkockázva, azt állítják, hogy Salamon Király Templomának földszintjét jelképezi;
2019. 07. 03. 16:18:31
Karnayna

Karnayna a megfelelő férfi elv és mágikus kapcsolatban áll a nappal. Egy daliás férfiként jelenik meg, akinek fehér szakálla és homlokán fehér szarvai vannak. Ezek a szarvak a hatalmat és az erőt szimbolizálják. Örökké Aradia istennőre vadászik, akit a szent újhold éjszakáján közös esküvőjükön szerez meg. Éjfél és napfelkelte között sötét tulajdonságokkal ruházzák fel.

2019. 07. 03. 15:59:08
Rituális szobrászat

Pár dolog a Gólem legendájáról

Mindannyian halottunk már a gólem legendájáról. Ez egy meglehetősen elterjedt történet a zsidó vallásban. Ez egy agyagból készült teremtény, amit egy szertartással életre keltettek.

 

2019. 07. 03. 11:53:29
A mágia Minden mágia egyszerű: nem több mint az akarat szertartásos szabályozása. Olykor a MÁGIA más emberek pszichés manipulációjává fajulhat, azzal a szándékkal, hogy rábírja az akaratukat, hogy az megegyezzen a varázslóéval, noha annak valódi szándékát tekintve a mágia csupán eljárások sorozata, amely azt a célt szolgálja, hogy elmélyítse az emberben lévő képességeket. „Minden szándékos cselekedet – mondta nagyszerűen Aleister Crowley – „egy Mágikus cselekedet”.
2019. 07. 02. 14:05:58
Israel Regardie A Középső Oszlop

A Középső Oszlop meditációs gyakorlat

            Először tanuljuk meg, hol helyezkednek el a fentebbi ábrán bemutatott középpontok. Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy stimuláljuk ez utóbbiak működését, ülés illetve fekvés közben, tökéletesen ellazult állapotban.

2019. 07. 02. 13:13:47
A titkos tudás enciklopédiája Mivel az okkultizmus a rejtett világokkal foglalkozik, a világegyetem okkultisták által megtervezett modelljei igen különböznek az evilági tudás megszokott modelljeitől. A hétköznapi tudás hajalmos arra, hogy úgy foglalkozzon magával, mint az egyetlen látható világgal, amelynek az emberi test fontos részét alkotja. Az okkultisták azonban azt állítják, hogy három világ létezik – az angyalok, az ember és a démonok világa.