Termékek Menü

Ezoterikus írások

2015. 10. 05. 12:23:23
Szimbólumok vándorlása

          Szimbólumok vándorlása

 

A régi időkben a katonák, a tengerészek és az utazók soha nem hagyták el otthonukat anélkül, hogy magukkal ne vitték volna valamilyen formában szimbólumaikat és isteneiket, amelyeknek ismeretét így elterjesztették a világ szegleteiben, cserébe pedig a másokét vitték magukkal haza. Az ókori világra, annyira jellemző rabszolgaság szintén kedvezően hatott a szimbólumok vándorlására, hiszen a megszámlálhatatlan foglyot a háború és a kalózkodás következményeként a legtávolabbi területekről terelték össze anélkül, hogy megfosztották volna őket isteneik emlékétől, és vallásuktól. Végül pedig a pénzérmék is roppant távolságokat áthidalva terjesztették a nemzetek szimbólumait. A gall érmék csupán hamisítványai Philliposz vagy Sándor görög pénzeinek, és Skandinávia zavaros helyzetében is születtek olyan érmék, amik nagyjából Baktria pénzeit másolják.

2015. 09. 18. 08:05:53
Mit értünk okkultizmus alatt?

              Okkultizmus

 

Az okkultizmus nem a „miszticizmus” szinonimája. Ez a félreértés az ősi szimbólumok helytelen értelmezéséből keletkezett. Az okkultizmus:

először – egy filozófiai rendszer, amely egyesíti azokat az ismereteket, amelyeket a tudományok a természeti törvények megfejtése közben összegyűjtöttek

2015. 08. 03. 12:27:03

              A mágia

 

 

Minden mágia egyszerű: nem több mint az akarat szertartásos szabályozása. Olykor a MÁGIA más emberek pszichés manipulációjává fajulhat, azzal a szándékkal, hogy rábírja az akaratukat, hogy az megegyezzen a varázslóéval, noha annak valódi szándékát tekintve a mágia csupán eljárások sorozata, amely azt a célt szolgálja, hogy elmélyítse az emberben lévő képességeket. „Minden szándékos cselekedet – mondta nagyszerűen Aleister Crowley – „egy Mágikus cselekedet”.

2014. 12. 28. 16:20:51
A Tarot története

                A Tarot

 

Ha valaha is írnának könyvet a szimbolizmus romantikájáról, értelmezésének elméletéről, hagyományos és vélt történelméről, bizonyosan jelentős helyet töltenének ki a tarot kártyák. Amíg észrevesszük, hogy napjainkban nagyobb hangsúly helyeződik e témára, mint amennyi a múltban, az igény nem csak a mögöttünk található dolgokra korlátozódna, a spekulációk és álmodozások egy különös mezejére, hanem az előttünk elterülő lehetőségekre is, hiszen minden évben újabbnál újabb feltevések születnek, kezdő löketet biztosítva a képzelet jövőbeli szárnyalásának. Nagyon érdekes összevetni ama viszonylag józan fogalmakat, amikkel Court de Gebelin mutatta be a kártyák általa történő felfedezését (habár ő azok ősi egyiptomi eredetét kívánta bebizonyítani) ama Eliphas Lévi hihetetlen kijelentéseivel, aki nem csak azt erősítette meg, hogy azok alkotják Énokh, Hermész Triszmegisztosz és Cadmusz ábécéjét, hanem hogy az Evangéliumok Evangéliumát is, a tudomány és a kabbala egyetemes kulcsának szintézisét is.

2014. 12. 28. 11:32:30
A rózsakeresztesek hiedelmei

                   A rózsakeresztesek hiedelmei –

                    a fények és megemlékező fáklyák

                                     jelentése a vallásban

 

 

A Stonehenge nevéből ered a néhány mérföldnyire lévő Ambresbury neve: Abiri (Ambres) borostyánjai. A dii potentes, vagy a יריבא ugyanazt jelenti.

A Légion d’Honneur csillagán van egy felirat: „Napoléon, Empereur des Français.” Ezt a rendet I. Napóleon császár alapította a Titkos Társaság, Kör leleplezése és feloszlatása után. A Titkos Kör tagjai közt – egyéb híres forradalmárok mellett – Pichegru generálist, Georges Cadoudal-t vagy a nevezetes Moreau-t találhatjuk. A rendnek volt egy talizmánja, egy rejtélyes fej, ami ismertetőjelként szolgált, s egyfajta köteléket képzett a tagok között. Haláluk után fedezték fel ezt a jelvényt, és megállapították, hogy Napóleon császár, akinek érdeklődését a káprázatos és szokatlan gondolatok, és természetfölötti sugallatok rabul ejtették, e misztikus szimbólumot vagy fejet elrejtve, más formában vette át, mégpedig úgy, hogy saját képmását tetette rá új, a Becsület Légiója nevű rendjének palládiumára, azaz ereklyéjére.

2014. 11. 10. 09:30:53
Számmágia - számmisztika

          Erich Bischoff Számmágia - Számmisztika

 

A számok misztikájától függenek az időszámításoktól és más adatokból kiszámított „jóslatok”. Ha pl. a német császár születéséhez (1859) hozzáadjuk ennek az évnek számösszeget 23), majd pedig a császárnő születési dátumának (10. 22. = 32) összegét, akkor 1859 + 23 + 32 = 1914! A volt orosz cárnő 1872-ben született, ha ehhez a számhoz hozzáadjuk ennek keresztmetszeti összegét (32) és a cárnő születésének napját (5. 19. = 24), akkor a végösszeg megint 1914!
 

2014. 07. 09. 16:42:06
Florence Beatrice Farr

           Florence Beatrice Farr 1860 - 1917

 

Sapientia Sapienti Dono Data, „A Bölcsesség egy olyan ajándék, mely a Bölcseknek adatik", volt Florence Farr mottója, amikor beavatták a Golden Dawn Hermetikus Rend Ízisz-Urania Templomába. Annak szentelte magát, hogy méltóvá váljon mottójához azáltal, hogy sokkal több volt, mint egy Mágus, mivel megidézte az Istenséget, hogy elérje a Bölcsességet, de valójában fizikai énjéből egy szentélyt képezett, egy Templomot, ahol megkaphatta az Istenek Bölcsességét. Számára a Bölcsesség egy olyan ajándék volt, amit nem szabad elpocsékolni, hanem használni kell a Mágiában, az elemek feletti uralom elnyerése céljából, a személy fizikai énjének esszenciájában, és így a megtestesült világban.

2014. 07. 09. 16:31:02
Edward Kelly

              Edward Kelly 1555 - 1597

 

A híres 16. századbeli alkímista, teurgista és látnok Edward Kelly ügyvédként kezdte korai karrierjét, habár hamarosan letartóztatták hamisításért, és mindkét fülét levágták. Szégyenében és megaláztatásában Kelly Wales-be menekült, ahol egy ideig Edward Talbot néven élt. Wales-ben talált egy régi kéziratot, melyről latin tudása miatt hamar rájött, hogy a keresztény alkímista, Glastonbury Szt. Dunstan írta.

 

2014. 07. 02. 10:44:26
Csakra

               Csakra

                                  Lényeg és jelentés

 

A mantra praktikák közvetlen kapcsolatban állnak a jógatan sokat idézett lotussenjével, a csakrával, a tschakrammal is; chakkának vagy padmának is nevezik, magyarul: kerék, kerékszerű, keringő erőközpontok az étertestben, mely megegyezik a fizikai test uralkodó szerveivel és idegplexusával.

Többnyire hét főcsakráról beszélnek, de az éteri erőörvényt rendszerint elhallgatják. Még C. W. Leadbeater is – az egyébként nagyszerű könyvében – csak hét csakráról beszél.

A csakra befolyásolja az egészséget, a karaktert, az adottságokat és a metafizikai fejlődést. A mágikus képességek (ma szívesen deklarálják pszi-erőként) és a misztikus állapot a csakra fejlődésével kéz a kézben jár. Az abnormális, szexuális bűnözők, a tudatlan erőszakos emberek, akik rontó szándékaikat másokra kényszerítik, de a jóságot árasztó önzetlen emberek, akik az emberiséget szolgálják, míg a samadhiban vannak és szellemben újjászülettek, a csakráik mindenkori funkciójának köszönhetik félrecsúszott vagy kívánatos tulajdonságaikat.

2014. 06. 30. 14:33:25
A rózsakeresztesek nyomai az építészet tárgyai között

              A rózsakeresztesek nyomai

                          az építészet tárgyai között

 

A híres oxfordi rózsakeresztes Thomas Vaughan – akit korábban már említettünk –, és aki 1650-ben publikált egy könyvet, ami a rózsakeresztesek néhány rejtélyét taglalja, a következőket írja. Műve, aminek címe: Anthroposophia Teomagica egy kiegészítő értekezést is tartalmaz Anima Magica Abscondita címmel. Az összevont kötet 26-27. oldaláról idézünk most.

„Ami a növények hamvait illeti, habár gyengébb külső elemeiket elemészti a tűz hevessége, világuk nem pusztítható el, csak megüvegesíthető. Ennek az anyagnak az összeolvadását és áttetszőségét a vegyület állandó páratartalma vagyis magnedve okozza. Ez a nedvesség annyira ellenáll a tűz dühének, hogy lehetetlen legyőzni. ’In hac Aquâ – mondta a tudós Severinus –, Rosa latet in Hieme’. Ez a két alapelv egymástól soha nem választható el, minthogy a természet saját felbomlásától nem messze folytatódik.