Termékek Menü

Ezoterikus írások

2018. 11. 14. 14:10:45
Tattva

Még egy metafizikai jellegű tudományággal kell megismerkednünk, a tattvatannal. Az alapos mantragyakornok összevonja vele a tattvikus rezgéseket.

Mi a tattva? Milyen funkciókat lehet a számlájára írni?

2018. 11. 05. 12:10:38
Margaret Alice Murray  A boszorkányok Istene A tündérek ruháinak színe a festékanyagoknak volt köszönhető, amiket úgy állítottak elő és használtak fel, ahogy az még manapság is szokás vidéken. Az olyan nagy-britanniai növények száma, amelyekből a festékanyagok kivonhatóak, meglepően nagy. Ezek a növények a Brit-szigetek minden részén megtalálhatóak, a festékek pedig biztosítják a teljes színskálát.
2018. 10. 30. 13:23:39
A mágikus boszorkánypecsétek Először is az úgynevezett mágikus boszorkánypecsét alkalmazásának a pontos és részletes bemutatásáról lesz szó. A boszorkánypecséttel csaknem minden vágy megvalósítható, amennyiben az nem haladja meg a mágikus tevékenységet végző képességeit és erejét.
2018. 10. 29. 11:32:59
Az éjjeli lepkék története Egy éjjel összegyűltek az éjjeli lepkék, mert kínozta őket a vágy, hogy egyesüljenek a gyertyával. Azt mondták: „Ki kell küldenünk valakit, hogy híreket gyűjtsön szerető keresésünk tárgyáról.” Így egyikőjük útra kelt.
2018. 10. 10. 08:23:53
Szkarabeusz amulett A szkarabeuszhoz kapcsolt élet gondolata időtlen idők óta létezett Egyiptomban és Kelet-Szudánban, ahol a mai napig is megszárítják, összetörik, vízzel keverik a bogarat, aztán a nők megisszák, akik azt hiszik, hogy ez a csalhatatlan szer a nagy család létrehozására.
2018. 10. 09. 10:52:27
A kézvonalak jelentése

A VONALAK JELENTÉSE

 

A csatlakozási vagy kéztői vonal – Ha kettősen élénk és színes, az szerencsés vérmérsékletet hirdet.

Amennyiben négy egyenes és egyenlő hosszúságú vonalból áll, úgy gazdagságot és méltóságot jelez.

2018. 10. 02. 12:05:33
Sámánizmus és teozófia Helena Blavatsky Isis Unveiled (Ízisz fátyol nélkül) című könyvében ismételten említést tesz a sámánizmusról és a sámáni jelenségekről. A könyvben számos eset található varázslatról, különféle tradíciókból magasabb erőt merített emberekről és szokatlan helyszínekről, amelyek figyelemreméltó erőkkel voltak megáldva.

A tibeti beavatottak levegőben közlekednek, a szibériai sámánok saját gondolataikkal keresik meg az elveszetteket és eltévelyedetteket; minderről úgy szerezhetünk tudomást, hogy fellapozzuk e szokatlan könyv oldalait. E remekmű azonban nem valamely bogaras és irracionális varázslás végtermékét mutatja be, hanem a kevéssé ismert természeti erők és természeti törvények következményeit tárja elénk, amelyek Nyugaton a spiritizmusban és a pszichotronikus jelenségben lepleződtek le, még ha elég ritkán is.

2018. 10. 02. 11:43:22
Káld orákulumok

A káldeus teológia három nagy csoportra osztotta a világ feletti dolgokat: az első volt az Örök, amely kezdet és vég nélküli, lévén az „Atyai Mélység”, avagy az Istenség kebele. A másodikat  olyan létmódként fogták fel, amelynek van kezdete ám vége nincs; a Teremtő Világ avagy a Menny esik ez alá a címszó alá, amely bővelkedik teremtményekben, ám forrása felsőbbrendű ezeknél. Az isteni teremtmények harmadik és egyben utolsó rendjének volt időbeli kezdete és lesz vége is, ez a mulandó Éterikus Világ.

2018. 10. 01. 16:55:32

A Középső Oszlop meditációs gyakorlat

            Először tanuljuk meg, hol helyezkednek el a fentebbi ábrán bemutatott középpontok. Tulajdonképpen az a feladatunk, hogy stimuláljuk ez utóbbiak működését, ülés illetve fekvés közben, tökéletesen ellazult állapotban.

            Ülő helyzetben ölbe tesszük a kezünket, vagy esetleg lazán leengedjük a combok mellett. Ügyeljünk arra, hogy a tenyér fölfelé nézzen. Ez utóbbit fekvő helyzetben is szem előtt kell tartanunk, amikor is a kéz oldalt helyezkedik el. Lecsendesítjük elménket, néhány perc erejéig ritmikusan lélegzünk, amikor is érzékeljük a rekeszizom emelkedését és süllyedését.

            Aztán képzeljük el, amint fehér vagy aranyszínű labda, esetleg gömb veszi körül a fejtetőnket. Arra nincs szükség, hogy erőltessük e kép megjelenését, ha ugyanis így teszünk, az idegek illetve izmok megfeszülnek, s kudarcba fullad próbálkozásunk. Ehelyett inkább lazítsunk, váljunk mind könnyedebbé. Ha azt érezzük, hogy az elme „működésbe lendül”, várjunk egy-két percig, s folytassuk a gyakorlatot.

2015. 10. 05. 12:23:23
Szimbólumok vándorlása

          Szimbólumok vándorlása

 

A régi időkben a katonák, a tengerészek és az utazók soha nem hagyták el otthonukat anélkül, hogy magukkal ne vitték volna valamilyen formában szimbólumaikat és isteneiket, amelyeknek ismeretét így elterjesztették a világ szegleteiben, cserébe pedig a másokét vitték magukkal haza. Az ókori világra, annyira jellemző rabszolgaság szintén kedvezően hatott a szimbólumok vándorlására, hiszen a megszámlálhatatlan foglyot a háború és a kalózkodás következményeként a legtávolabbi területekről terelték össze anélkül, hogy megfosztották volna őket isteneik emlékétől, és vallásuktól. Végül pedig a pénzérmék is roppant távolságokat áthidalva terjesztették a nemzetek szimbólumait. A gall érmék csupán hamisítványai Philliposz vagy Sándor görög pénzeinek, és Skandinávia zavaros helyzetében is születtek olyan érmék, amik nagyjából Baktria pénzeit másolják.